5 taisyklės pakliuvusiems į finansinę duobę

Advokatų kontoros „Devyžis ir partneriai WILL“ advokatas Paulius Docka pataria, kaip elgtis pakliuvusiems į finansinę duobę.
Taisyklė Nr.1
Bendraukite su kreditoriais
Viena pirmųjų klaidų, kurią padaro dažnas verslininkas, susidūręs su finansiniais sunkumais, tai dialogo su kreditoriais nepalaikymas. Verslininkas tarsi užsisklendžia savyje, neatsako į kreditorių skambučius, raginimus, o vėliau ir pretenzijas.

Gal tuo metu jis ir ieško papildomo finansavimo, gal jo sunkumų įveikimo planas ir genialus, tačiau jei apie tai verslininkas nesikalba su kreditoriais, jie to niekaip negalės sužinoti.

Kai neįmanoma susisiekti su skolininku, kreditoriams tai tampa pirmu signalu veikti. Susidūrę su tylėjimu, kreditoriai kreipsis į teismą ir reikalaus laikinųjų apsaugos priemonių, greičiausiai turto arešto. Be to, dauguma kreditorių stebi savo skolininką, tad užtenka vienam kreditoriui kreiptis į teismą, teismui areštuoti skolininko turto nors už tūkstantį litų ir prasideda grandininė reakcija – kreditoriai vienas po kito kreipiasi į teismą ir prašo laikinųjų apsaugos priemonių.

Išsikapstyti iš tokios situacijos bus daug sunkiau, nei į ją nepatekti. Be to, net jeigu pavyks kreditorius įtikinti atsisakyti savo ieškinių, verslininkas bus praradęs ir laiko (nes net paprasčiausias ieškinio atsiėmimas užtruks iki 10 dienų), ir pinigų (nes skolininkai bus sumokėję žyminius mokesčius ir samdę advokatus).

Taigi svarbu bendrauti su visais, net ir mažiausiais, kreditoriais, išsiaiškinti su kreditoriais pagrindinius klausimus.

Kreditoriams svarbu žinoti, kokia yra tikroji bendrovės padėtis, remiantis dokumentais, koks verslo savininko gelbėjimosi planas. Pastarąjį taip pat reikia grįsti dokumentais, vengiant mistifikavimo, kaip antai, „deramasi su investuotoju iš Rusijos ir jis nupirks viską” ir pan. Galiausiai, verslininkas turėtų išsiaiškinti, ar gali kreditorius atidėti skolos mokėjimą ir kokių jam reikėtų papildomų garantijų.

Taisyklė Nr. 2

Siūlykite kreditoriui saugumą, gaukite finansavimą

Dažnas sunkumų kamuojamas verslas, ieškodamas papildomų finansų apyvartinėms lėšoms ir įsiskolinimams padengti, puola ieškoti naujų skolintojų ar investuotojų, visiškai užmiršdamas esamus kreditorius. Kaip sako taisyklė Nr. 1 – bendraukite su savo kreditoriais. Tai reiškia, kad visada galima siūlyti kreditoriui atidėti skolos grąžinimą mėnesiui, pusmečiui ar metams, arba tiesiog išdėstyti skolos mokėjimą, sudarant skolos grąžinimo grafiką, kuris neįstumtų bendrovės į keblią padėtį. Žinoma, siūlydami kreditoriams tokį planą verslininkai turės padaryti du dalykus. Pirma, įrodyti, kad verslas turi veiklos planą, o ne tik nori laimėti laiko. Antra, pateikti kreditoriams saugumo garantijas, jei jų paprašys.

Kokias saugumo garantijas galima pasiūlyti kreditoriams? Kreditorius, kuris sutinka, kad išdėstytumėte skolos mokėjimą ar tiesiog atidėtumėte terminą, yra Jūsų finansuotojas, todėl galite siūlyti jam rinkos sąlygas atitinkančias palūkanas, jei mokėjimo terminas nėra ilgas, arba turto įkeitimą.

Žinoma, verta apsvarstyti, ar turto įkeitimas nekliudys kasdieninei veiklai. Bet kuriuo atveju, teikiant tokį siūlymą, siūlysite maksimalią kreditoriaus interesų apsaugą, ir toks pasiūlymas verslo prasme bus sąžiningas. Dažnai manoma, kad įkeisti galima tik nekilnojamąjį turtą, bet tai anaiptol netiesa – įkeisti galima vertybinius popierius, kilnojamąjį turtą, turtines teises ir net sąskaitas.

Trečiojo asmens laidavimas arba garantija taip pat gali kreditoriui suteikti pakankamą teisinį saugumą. Tiesa, dažnai kreditoriai prašo skolingos bendrovės akcininko asmeninio laidavimo. Iš tiesų, grynai teisiniu požiūriu, tai leistinas dalykas, tačiau jis nėra paplitęs vakarietiškoje verslo teisės tradicijoje. Visgi jei jau pasiryžote teikti asmeninį laidavimą, turėkite galvoje ir tai, kad nesėkmės atveju teks atsakyti visu savo turtu.

Tad siūlant kreditoriams tokį sprendimą reikia nepamiršti kelių dalykų. Pirmiausia pateikti kreditoriams adekvačią jų interesų apsaugą bendrovės turto įkeitimu, trečiojo asmens laidavimu ar garantija. Ir galiausiai, siūlyti kreditoriui rinkos sąlygas atitinkančias palūkanas už laikotarpį, kai kreditorius atideda reikalavimą grąžinti skolą.

Taisyklė Nr. 3

Kapitalizuokite skolas

Skolų kapitalizacija, kad ir kaip neįprastai skambėtų šis terminas, gali būti efektyvus sprendimas, kuris gali patenkinti ir Jūsų verslo, ir Jūsų kreditorių poreikius. Kas gi ta skolų kapitalizacija? Iš esmės tai yra mainai, kai bendrovė savo kreditoriui siūlo išmainyti jo kreditorinį reikalavimą į naujai išleidžiamas bendrovės akcijas. Tokiu būdu didėja bendrovės įstatinis kapitalas ir panaikinimas konkretus įsiskolinimas.

Kaip tai vyksta ir nuo ko derėtų pradėti? Visų pirma, savo skolininkų visumoje verslininkui derėtų išskirti didžiausius kreditorius. Antra, reikėtų išanalizuoti situaciją – kas tai per kreditoriai, kokia jų veikla, koks jų statusas, ar galės dabartiniai bendrovės akcininkai efektyviai dirbti ir sugyventi ir pan. Jeigu esami bendrovės akcininkai nemato didelių kliūčių bendradarbiauti su potencialiu nauju akcininku, verta siūlyti kreditoriui tokį sprendimą. Dar daugiau, jei bendrovė turi kelis itin stambius kreditorius, sprendimą verta pasiūlyti visiems iš karto ir neslėpti vienų kreditorių nuo kitų.

Siūlant kreditoriams tokį sprendimą reikia nepamiršti pateikti kreditoriams esamų bendrovės akcijų objektyvų vertinimą, o dar geriau kelis vertinimus; aiškiai parodyti, kokia bus akcininkų struktūra, jei kreditoriai nuspręstų priimti kapitalizacijos pasiūlymą; pasiūlykite kreditoriams bendrovės akcininkų sutarties projektą, kuriame būtų aiškios garantijos naujiems akcininkams, jei jie taps mažuma, ir aiškus bendrovės sprendimų priėmimo procesas, užtikrinantis visų akcininkų interesų apsaugą. Galiausiai, jei matote, kad kreditorius nėra linkęs ilgam tapti bendrovės akcininku, pasiūlykite jam aiškią perspektyvą, kaip jis galės efektyviai parduoti akcijas, arba kaip Jūs tai darysite kartu.

Taisyklė Nr. 4

Administruokite savo skolininkus

Finansinius sunkumus išgyvenantis verslas lengviau įtikins savo kreditorius imtis siūlomų priemonių, jei įrodys, kad tinkamai administruoja savo skolininkus. Verta pastebėti, kad šiuo atveju sąvoka „tinkamas skolų administravimas” tikrai nereiškia, kad bendrovė turi visomis išgalėmis smaugti savo skolininkus.

Taktika, kai dėl kiekvienos skolos keliaujama į teismą, turi savo trūkumų. Visų pirma, tai yra pakankamai brangus kelias, nes tenka samdyti teisininkus, mokėti valstybei žyminį mokestį. Antra, tai yra ilgas kelias, nes bylinėjimasis atima laiko, tad net ir ne itin sudėtinga byla gali trukti metus ir ilgiau. Trečia, kai byla pasibaigs, skolininkas gali būti absoliučiai nemokus. Šią taktiką siūloma taikyti tik skolininkų, kurie nerodo jokio noro kalbėtis arba tuščiai žada, atžvilgiu.

Jei visgi skolininkas linkęs bendrauti, reiktų įsiklausyti į jo siūlomus sprendimus ir siūlyti jam tai, ką pats siūlote savo kreditoriams, tik atvirkščiai. Kapitalizuokite savo skolas – tapkite perspektyvą turinčių bendrovių akcininkais, taip išvengiant pradelstų skolų ir įgyjant turto. Be to, reikalaukite skolos užtikrinimo ir gaukite įkaitą bei nuolat mokamas rinkos palūkanas. Kitaip tariant, dėkite pastangas, kad ir skolininkų, ir kreditorių pusėje butų teisinis aiškumas, t.y. kas ka
m skolingas, kada grąžins skolą ar kokių suderintų veiksmų bus imtasi.

Dar daugiau, visuomet reikėtų pasiteirauti savo kreditorių gal juos domina Jūsų skolininkai. Svarbu atsiminti, kad perleidžiant savo kreditorinį reikalavimą, nereikia skolininko sutikimo. Galbūt Jūsų kreditorius, matydamas, kad Jūsų santykiai su skolininku yra aiškūs ir apibrėžti, sutiks perimti Jūsų kreditorinį reikalavimą ir atsisakys reikalavimo į Jus.

Siūlant kreditoriui perimti skolininką, visada galima siūlyti perimti didesnį skolinį reikalavimą už mažesnę kainą. Tad net ir šiuo atveju galima laimėti, nes nereikės administruoti skolos, bus išvengta skolos negrąžinimo rizikos, sumažės kreditorių skaičius.

Taisyklė Nr. 5

Pasiimkite „minutės pertraukėlę“

Nereikėtų pamiršti dar vienos mūsų įstatymų leidėjo siūlomos verslo gelbėjimo priemonės – restruktūrizavimo.

Restruktūrizavimo procesas iš esmės skirtas verslui, kuris išgyvena finansinius sunkumus ir kuriam reikia tam tikro laiko pertvarkyti savo veiklą. Visiems aukščiau išvardintiems veikimo būdams turi būti palanki dirva – kreditorių noras kalbėtis ir ieškoti bendrų sprendimų. Tai daugiau tarpusavio dialogu ir elementaria verslo logika pagrįstas veikimas. Tuo tarpu restruktūrizavimo procesas yra griežtai reglamentuotas įstatymu.

Gali kilti natūralus klausimas, ar tikrai reikalinga dėl krizės įveikimo plano kreiptis į teismą, ar negalima tiesiog susitarti su kreditoriais. Tikrai galima ir restruktūrizavimo procesas Lietuvoje yra labai retas reiškinys – vos keletas bendrovių buvo restruktūrizuotos daugiau nei per penkis metus. Šis institutas nepopuliarus visų pirma dėl to, kad dažnai verslininkai gali tarpusavyje susitarti, o antra, jis labai painiai reglamentuotas ir nesuteikia pakankamai garantijų nei skolingai bendrovei, nei kreditoriams.

Ir vis dėlto, jei nepavyko susitarti su kreditoriais, bet dalis kreditorių arba bendrovės akcininkai turi planą, kaip pakeisti bendrovės veiklą į gerą pusę, verta kreiptis į teismą, gauti trumpą vykdytinų prievolių atokvėpį, ir įtikinti teismą savo plano veiksmingumu.

Pabaigai – nebijoti bankrutuoti

Galiausiai, jei nepasisekė verslas ir tikrai akivaizdu, kad ligonis nepasveiks, patarimas verslui – bankrutuokite. Informuokite savo kreditorius apie esamą situaciją, nurodykite priežastis, nors teisiniu požiūriu tai ir neprivalu, ir kreipkitės dėl bankroto bylos iškėlimo. Kuo anksčiau pradėsite bankroto procedūrą, tuo būsite pridarę mažiau klaidų, o kreditoriai negalės Jūsų kaltinti manipuliavimu situacija. Svarbiausia neužmiršti, kad bankrotas yra normali verslo pabaiga, nes ne visi verslai gali pasisekti.

www.balsas.lt