Sutartys – sąžiningos ir nesąžiningos

Žinok savo teises ir laimėk!
Mažeikiškis Jonas ketino sudaryti skaitmeninės televizijos paslaugų teikimo sutartį. Tačiau perskaitęs ją, Jonas pradėjo nerimauti. Sutartyje buvo numatyta, kad pardavėjas vienašališkai gali keisti paslaugos įkainius, sutarties sąlygas ir TV kanalų paketą, tačiau nebuvo nurodytos konkrečios aplinkybės, kada tai galima daryti. Taip pat buvo neaišku, ar Jonas tokiu atveju galės nutraukti sutartį. Ar Jonas turėtų pasirašyti sutartį?


Kas yra nesąžiningos sutarties sąlygos?
Nesąžiningos sutarties sąlygos yra tos, kurios yra nenaudingos Jums, bet naudingos pardavėjui. Jos pažeidžia vartotojo ir pardavėjo teisių bei pareigų pusiausvyrą Jūsų nenaudai ir prieštarauja geros valios reikalavimams. „Gera valia” reiškia, kad pardavėjas su Jumis privalo elgtis sąžiningai ir atvirai.

Nesąžiningų sutarties sąlygų pavyzdžiai:

    *
      Jūs negalite nutraukti sutarties, jei pardavėjas padidina įkainius;
    *
      Pardavėjas neatsako ar iš dalies atsako už atsiradusius nuostolius ar asmens sužalojimą;
    *
      Jūs neturite teisių arba Jūsų teisės ribojamos tuo atveju, jei pardavėjas nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų;
    *
      Pardavėjas gali keisti sutarties sąlygas be pakankamo pagrindo;
    *
      Pardavėjas gali nutraukti sutartį bet kuriuo metu Jūsų neįspėjęs, tuo tarpu Jūs tokios teisės neturite;
    *
      Terminuota sutartis automatiškai pratęsiama, jei Jūs nepareiškiate noro ją nutraukti, arba sutarties nutraukimo terminas yra neprotingai trumpas, pvz., viena diena;
    *
      Jei Jūs neįvykdote savo įsipareigojimų, turite sumokėti neproporcingai dideles baudas ar delspinigius.

Kaip galite išvengti nesąžiningų sutarties sąlygų?

    *
      Visada atidžiai perskaitykite sutartį. Jei sutartyje įtrauktos ir bendrosios sąlygos, į jas taip pat atkreipkite dėmesį;
    *
      Jei dėl kokių nors sutarties sąlygų abejojate, prašykite pardavėjo, kad jas paaiškintų. Jei reikia, prašykite, kad tokios sąlygos būtų pakeistos arba išbrauktos iš sutarties.

Ką daryti, jei pasirašėte sutartį, kurioje yra nesąžiningų sąlygų?

    *
      Kai teismas sutarties sąlygą pripažįsta nesąžininga, ji negalioja nuo sutarties sudarymo;
    *
      Galite reikalauti, kad pardavėjas panaikintų nesąžiningas sąlygas;
    *
      Jei jis atsisako tai daryti, prašykite, kad atsakingos institucijos ar teismas jas panaikintų;
    *
      Jei dėl nesąžiningų sąlygų patyrėte nuostolių, galite reikalauti juos atlyginti.

Ką daryti, jei kuri nors sutarties sąlyga yra neaiški?
Pardavėjas privalo užtikrinti, kad visos sutarties sąlygos būtų išreikštos aiškiai ir suprantamai. Jei kuri nors sutarties nuostata yra neaiški ar dviprasmiška, ji bus aiškinama Jūsų naudai.

Ką daryti, jei abejojate sutarties sąlygomis?
Jei abejojate sutarties, kurią pasirašėte, sąlygų sąžiningumu, skambinkite pasikonsultuoti į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą nemokamu telefonu 8 800 00008.

 

 

www.infomazeikiai.lt ir www.ecc.lt informacija.