Informacija žemdirbiams apie mokesčių naujoves pasklis po visą Lietuvą

Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos bendromis pastangomis jau nuo sausio 26 dienos pradedama informacijos apie žemdirbių apmokestinimo naujoves sklaida per visą Lietuvą.
Nuo sausio 26 iki vasario 6 dienos kiekvieną dieną bus rengiami seminarai žemdirbiams visų šalies rajonų savivaldybėse. Seminarus apie mokesčių naujoves ves Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai, dalyvaus rajonų žemės ūkio skyrių, seniūnijų darbuotojai, žemdirbių ir kaimo savivaldos organizacijų, mokymo ir konsultavimo įstaigų atstovai. Išsami informacija apie naujų mokesčių administravimą seminaro dalyviams bus platinama specialiai parengtame lankstinuke. Seminarų vieta ir laikas bus paskelbti atskiru Žemės ūkio ministerijos pranešimu artimiausiu metu.

Visą vasario mėnesį seminarai žemdirbiams ir žemės ūkio klausimus administruojančioms institucijoms aktualiais klausimais bus rengiami apskrityse. Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius pristatys Vyriausybės programos Kaimo plėtros dalį, kiti atsakingi ministerijos pareigūnai kalbės apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos įgyvendinimo, Europos Sąjungos ir valstybės pagalbos priemonių administravimo pokyčius, aptars kitus žemės ir maisto ūkio sektoriui aktualius klausimus.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai paaiškins, kokių reikalavimų reikės laikytis ūkininkams, norintiems savo produkciją parduoti tiesiogiai iš ūkio ar turguje.
Visuose apskrityse rengiamuose seminaruose dalyvaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai, kurie pristatys žemdirbių apmokestinimo naujoves bei atsakys į keliamus klausimus.