Nuo šiandien Lietuva pirmininkaus Baltijos ministrų tarybai

alfa.lt

2009 metų sausio 1 dieną Lietuva pradeda pirmininkauti Baltijos Ministrų Tarybai (BMT). Lietuvos pirmininkavimo metu ypatingas dėmesys bus skiriamas Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – bendradarbiavimui ekonomikos, energetikos, gynybos srityse, taip pat santykių su Europos Sąjungos Rytų kaimynėmis plėtrai.

„Glaudus ir konstruktyvus Baltijos valstybių bendradarbiavimas yra labai svarbus jų sėkmingai ekonominei plėtrai ir nacionalinio saugumo stiprinimui“, – sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras V. Ušackas.

Ministras pažymėjo, kad norint užtikrinti energetinį saugumą ir energetinių išteklių tiekimo alternatyvas, Baltijos valstybėms bus ypač svarbu aktyviai kurti bendrą elektros energijos ir gamtinių dujų rinką ir užtikrinti patikimą energijos tiekimą.

Lietuvos pirmininkavimo metu Baltijos valstybės taip pat sieks aktyviai įgyvendinti ES Rytų partnerystės iniciatyvą, stiprinant Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos ir kitų kaimyninių šalių ryšius su ES.

Lietuvos pirmininkavimas Baltijos Ministrų Taryboje sutampa su istorinio Baltijos kelio, simbolizuojančio bendrą Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautų kovą už laisvę ir nepriklausomybę, 20‑osiomis metinėmis. Baltijos Asamblėja ir Baltijos Ministrų Taryba 2009 metus yra paskelbusios Baltijos kelio metais.

Ši sukaktis kartu su Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiu suteikia Lietuvos pirmininkavimui Baltijos Ministrų Taryboje ypatingą reikšmę.

Baltijos Ministrų Taryba buvo įkurta 1994 metų birželio mėn. 13 d. Baltijos valstybių vyriausybių vadovų susitikime Taline. Rotacijos principu kiekviena Baltijos šalis pirmininkauja vienerius metus. Baltijos Ministrų Tarybai vadovauja Baltijos valstybių Vyriausybių vadovai. Kiekvienoje šalyje užsienio reikalų ministras atlieka Baltijos bendradarbiavimo ministro, koordinuojančio Tarybos veiklą savo šalyje, funkcijas. Baltijos Ministrų Taryboje dirba 5 Vyresniųjų pareigūnų komitetai.

2008 metais Baltijos ministrų tarybai pirmininkavo Estija.