Vietos plėtros strategijai įgyvendinti – Europos Sąjungos parama

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė (ŠVLVVG) praėjusių metų pabaigoje pateikė paraišką Nacionalinei mokėjimų agentūrai. Pagal šią paraišką iš Europos Sąjungos fondų pagal Leader programą bus skirta daugiau nei 9 mln. litų parama įgyvendinti Vietos plėtros 2008-2014 m. strategiją Mažeikių rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje.
Pasak Vietos plėtros 2008-2014 m. strategijos projekto vadovės Loretos Rubežienės, maždaug du mėnesius vyks paraiškos vertinimas, o kovo mėnesį tikimasi pasirašyti sutartį su NMA ir pradėti strategiją įgyvendinti.

Strategijos įgyvendinimo finansiniame plane numatoma net 75 proc. paramos skirti kaimams atnaujinti. Lėšos bus skiriamos darnios viešosios infrastruktūros plėtrai, ją pritaikant gyventojų gyvenimo sąlygoms gerinti ir socialinei atskirčiai mažinti; visuomeninės paskirties pastatams atnaujinti bei pritaikyti bendruomeniškumo ugdymui; kultūros paveldui išsaugoti, laisvalaikio užimtumui, kultūriniam gyvenimui ir žmonių saugumui gerinti. Parama taip pat bus skiriama kaimo verslų plėtrai.
„Sudarant finansinį planą buvo numatyta ne pelno siekiantiems projektams 90 proc. projekto vertės finansuoti iš paramos lėšų, o 10 proc. sudarys privatus įnašas. Neapmokamas savanoriškas darbas bus laikomas tinkamomis pareiškėjų privačiomis lėšomis, kai pareiškėjai vykdys ne pelno siekiančius projektus. Pelno siekiančių projektų vertė iš paramos lėšų bus finansuojama 50 proc., kitą lėšų dalį pareiškėjai turės padengti iš savų lėšų“, – pasakojo L. Rubežienė.
Praėjusiais metais ŠVLVVG sėkmingai įgyvendino 2004-2006 m. parengtą Mažeikių rajono savivaldybės kaimo gyvenamosios vietovės bandomąją strategiją. Pagal Leader programą bandomajai strategijai įgyvendinti buvo skirta pusė milijono litų. Labiausiai paramą pajuto kaimo bendruomenės, kultūros įstaigos. Iš ES gauta parama buvo naudojama bendruomenių centrams, kultūros namams atnaujinti, užimtumo problemoms spręsti, verslams plėtoti. Įgyvendinant strategiją Mažeikių rajono savivaldybės administracija vietos veiklos grupei suteikė 350 tūkst. litų paskolą.