Prezidento Kalėdinis sveikinimas

Brangieji,

 

Šventų Kalėdų išvakarėse esame kartu su artimiausiais žmonėmis, pasitinkame Kristaus gimimą ir dalijamės Kalėdaičiu – bendros lemties, bendros duonos ir bendrų namų simboliu. Mintimis nuklystame pas tuos,  kurie šiandien toli nuo namų, tyliai prisimename iškeliavusius į Amžinybę ir susimąstome apie amžinąsias vertybes – Tikėjimą, Meilę ir Viltį.

 

Būtent šie idealai sutelkė Lietuvos žmones didiems darbams ir suteikė jėgų didžiausiems istoriniams laimėjimams. Šie idealai stiprina ir palaiko sunkią valandą, padeda nugalėti abejones, įveikti baimę. Jie kasdieniame gyvenime virsta prasmingais darbais, šiltais žodžiais, pasitikėjimu ir solidarumu. Manau, kad tai ir yra gyvoji krikščionybė.

 

Tai stiprino Lietuvą ir lietuvius visais laikais, tikiu, kad tai teiks jėgų ir ateityje. Žinau, kad mūsų visų laukia daug nežinios, nerimo, baimės dėl savo ir savo vaikų ateities. Ne vienai šeimai šios Kalėdos liūdnesnės, o stalas – ne toks gausus, nei galėtų būti. Tačiau prisiminkime: Lietuvos žmonėms yra tekę išgyventi kur kas skurdesnių,  liūdnesnių ir sunkesnių Kalėdų. Tačiau didžiausia žmogiškoji jėga – Tikėjimo, Meilės ir Vilties jėga – tada tapdavo gerokai stipresnė bei svarbesnė. Padėdavo įveikti problemas ir nežinią. Padėdavo patikėti, kad tamsiausias nakties metas būna prieš aušrą, o pati ilgiausia naktis po Šventų Kalėdų pradeda trauktis ir užleidžia vietą šviesai.

 

Todėl nuoširdžiai linkiu, kad laikinos problemos ir rūpesčiai neužgožtų to, ką savo sielose turime šviesiausio ir vertingiausio. Ką kaip dvasinį palikimą gavome iš tėvų ir privalome atiduoti vaikams. Kas nenuvertėja, o sukviečia mus į bendrus namus, nors ir kaip juos pavadintume – Bažnyčia, šeima, tauta ar Lietuva.

 

Tebūnie šie mūsų namai sklidini ramybės ir duonos, išminties ir geros nuotaikos.

 

Šioje dvasinėje šviesoje širdingai sveikinu Lietuvą ir visus jos žmones.

 

Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų.

 

Ponia Alma Adamkienė:

Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos vaikus, jų artimiausius, brangiausius ir mylimiausius žmones.

 

Linkiu, kad Jus visada gaubtų žmogiškoji šiluma, artumas ir pasitikėjimas, o su meile tariami žodžiai nuolat sklistų iš širdies į širdį. Kad Šventų Kalėdų dvasia Jūsų namuose ir šeimose būtų gyva kiekvieną dieną.

 

Sveikinu visus, mažus ir didelius – sveiki sulaukę  Šventų Kalėdų.