Patvirtinta sveikatos stebėsenos programa

Mažeikių savivaldybės taryba patvirtino 2009 – 2011 metų sveikatos stebėsenos programą. Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausiojo specialistė Irena Vaicekavičienė šią programą parengė atsižvelgdama į Lietuvos sveikatos programos ir Europos Sąjungos Visuomenės sveikatos programos nuostatas.

 

Iki 2008 m. Mažeikių rajono gyventojų sveikatos stebėseną pagal savo kompetenciją vykdė Telšių visuomenės sveikatos centro Mažeikių filialas, Šiaulių teritorinė ligonių kasa, bei kitos regioninės ir nacionalinės institucijos. Visi stebėsenos rezultatai kaupiami įvairiose duomenų bazėse, skelbiami įstaigų ataskaitose ir internete.

 

Sveikata, veiksniai, darantys įtaką sveikatai, ir aplinka – labai plati sritis, todėl jos stebėsena paremta skirtingais duomenų šaltiniais, skirtingomis duomenų rinkimo ir analizės metodikomis. 2006 metais Vyriausybė nutarė įsteigti savivaldybių visuomenės sveikatos centrus. Mažeikių rajono taryba nusprendė, kad 2009 metų pirmame ketvirtyje taip pat įsteigs Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, kurio pagrindinis tikslas bus rūpintis ir stebėti Mažeikių savivaldybės bendruomenės sveikata ir analizuoti jos pokyčius iri ieškoti būdų kaip ją stiprinti.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras stebės ir analizuos demografinę situaciją (gyventojų skaičius, mirtingumas, gimstamumas ir kt.), socialinę ekonominę būklę (nedarbo lygis), sveikatos būklę (sergamumas, ligotumas, bendras mirtingumas nuo įvairių ligų, įgimtų anomalijų skaičius ir kt.), veiksnius, darančius įtaką sveikatai (per maistą plintančių užkrečiamų ligų skaičius, maudyklų stebėjimas ir kt.), sveikatos priežiūros išteklius ir įstaigų veiklą (odontologų ir slaugytojų skaičius metų pabaigoje, bendras lovų skaičius stacionaruose ir kt.), taip pat domėsis išlaidomis sveikatos priežiūrai ir jos finansavimu. Visuomenės sveikatos biuras rengs kasmetinę ataskaitą pagal sukauptus duomenis. Su ekspertizės išvadomis ir pasiūlymais bus supažindinama savivaldybės administracija, taryba ir visuomenė. Remiantis surinktais duomenimis, bus galima planuoti ir įgyvendinti konkrečias visuomenės sveikatos stiprinimo priemones.