Lietuvos mokiniai pagal matematikos pasiekimus – 10 pasaulyje

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis Lietuvos ketvirtų ir aštuntų klasių mokiniai pagal matematikos pasiekimus lenkia tarptautinį vidurkį ir užima dešimtą vietą. Tai parodė gruodžio mėnesį paskelbti Tarptautinio matematikos ir gamtos mokslų tyrimo (TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study) rezultatai.

Pagal TIMSS 2007 duomenis Lietuvos 4 klasės mokinių matematikos pasiekimų testo rezultatų vidurkis – 530 balų, 8 klasių mokinių – 506, TIMSS skalės vidurkis – 500.

Lietuvių ketvirtokų matematikos pasiekimai panašūs į JAV, Vokietijos, Nyderlandų ir geresni nei Australijos, Danijos, Vengrijos, Italijos, Austrijos, Švedijos, Slovėnijos ir kitų šalių ketvirtokų, o aštuntokų panašūs į JAV, Anglijos, Čekijos, Rusijos, Slovėnijos ir lenkia Australijos, Švedijos, Italijos vaikų pasiekimus.

Kaip parodė TIMSS rezultatai, Lietuvos ketvirtokų gamtos mokslų pasiekimų vidurkis – 514, lenkiantis Naujosios Zelandijos (504), Škotijos (500) ir kt. šalių mokinių. Lietuvių aštuntokų gamtos mokslų žinios įvertintos 519 balų ir tik nežymiai atsilieka nuo Honkongo vaikų (530). Tarptautinis gamtos mokslų pasiekimų vidurkis – 500 balų.

Lietuvoje gana panašūs mergaičių ir berniukų rezultatai, tačiau mergaitės demonstruoja geresnes gamtamokslines žinias, o berniukai geriau geba jas pritaikyti.

Lietuva TIMSS tyrime dalyvavo keturis kartus: 1995 m., 1999 m., 2003 m. ir 2007 m. Palyginus visų metų tyrimų rezultatus, Lietuvos mokinių pasiekimai aiškiai gerėja.

TIMSS 2007 tyrime dalyvavo 68 šalys ir teritorijos. TIMSS organizuoja Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija (IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Tyrimo tikslas – ištirti matematikos bei gamtos mokslų mokymo programų efektyvumą, siejant jį su moksleivių pasiekimais bei mokymo(si) aplinkomis.