Tarptautinė Vaikų diena (VO iniciatyva)

Lapkričio 20 diena, tai diena, kai Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 1989 metais priėmė svarbiausią vaiko teises ir teisėtus interesus ginantį dokumentą – Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją. Lietuva šią konvenciją ratifikavo 1995 m. liepos 3 d. Tai pagrindinis teisės dokumentas, išreiškiantis demokratišką valstybės požiūrį į vaiką ir ginantis jo teises. Praėjusiais metais Lietuvos Vaiko teisių gynimo organizacija „Gelbėkit vaikus” kvietė Lietuvos valstybines institucijas įtraukti šią dieną į pažymėtinų dienų sąrašą. Šiai iniciatyvai pritarė tiek Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tiek Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, tiek kitos institucijos ir jau praėjusiais metais šiai datai pažymėti visoje Lietuvoje vyko įvairūs renginiai. Šiais metais visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ Lapkričio 20 d., 13:30 – 14:00 rengia spaudos konferenciją „Draugystė be sienų“ Lietuvos Respublikos Seimo Europos informacijos biure (Seimo III rūmai, Gedimino pr. 53, Vilnius). Šiuo renginiu bus paminėtas ir Jungtinių Tautų Vaiko Teisių konvencijos gimtadienis.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Liudvika Lapienė teigia, kad šiai datai paminėti renginių neorganizuoja, tačiau visose Pabaltijo respublikose rytoj vyks akcija prieš vaikų patyčias. Į šią akciją įsijungė ir ” Gelbėkit vaikus” Mažeikių padalinys.

 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius įsteigtas 1995 m. sausio 2 d. Pagrindinės skyriaus funkcijos: įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja vaiko teisėms ir teisėtiems interesams teismuose; gina vaiko teises šeimose, globėjų (rūpintojų) šeimose, šeimynose, valstybės ir savivaldybių institucijose; nustato be tėvų globos likusius vaikus, organizuoja globą (rūpybą), įvaikinimą; organizuoja pagalbą smurtą patyrusiems vaikams; konsultuoja tėvus, mokytojus, auklėtojus ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos, įvaikinimo, teisės pažeidimų prevencijos klausimais ir kt.

Pasak Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos L. Lapienės į jų skyrių dažnai kreipiasi tiek tėvai, tiek vaikai. Dažniausiai dėl globos (rūpybos) nustatymo, tarpusavio bendravimo problemų, socialinių turtinių šeimos problemų ir kt.

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ spaudos konferencijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į vaiko teisę mokytis ir jo saugumo užtikrinimą bendro lavinimo įstaigose. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje rašoma, „…kad reikia imtis priemonių, jog drausmė mokyklose būtų palaikoma metodais, atspindinčiais pagarbą vaiko orumui, užtikrinti, kad nė vienas vaikas nepatirtų kankinimų ar kitokio žiauraus, nežmoniško arba orumą žeminančio elgesio ar bausmių“. Ši konvencija – vienas svarbiausių tarptautinių dokumentų, nuosekliai ir išsamiai reglamentuojančių vaiko teises bei jų užtikrinimą. 1995 m. liepos 5 d. ratifikavusi šią konvenciją Lietuva įsipareigojo gerbti ir garantuoti visas konvencijoje numatytas teises, nepriklausomai nuo vaiko socialinės kilmės ar kitų skirtybių.

Todėl būtent šiandien bankas „Swedbank“ ir VO „Gelbėkit vaikus“ nori pažymėti tarptautinio projekto „Draugystė be sienų“, kuris vykdomas Švedijoje ir trijose Baltijos šalyse (Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje), svarbą siekiant spręsti aktualią visoms šalims vaikų patiriamą patyčių ir smurto problemą mokykloje.

Patyčios turi žalojančios įtakos vaikams ir yra viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl vaikai jaučiasi nesaugiai mokykloje, namuose, kieme ar leisdami laisvalaikį su draugais. Dažnai patyčios tapatinamos su mokyklos aplinka, tačiau iš tikrųjų jos yra visada šalia. Patyčių problema yra „nematoma” visuomenėje, tuo tarpu tai viena iš labiausiai paplitusių problemų, bylojančių apie žemą visuomenės saugumo bei psichosocialinės sveikatos lygį.

Tyrimas, atliktas Baltijos regiono šalyse (Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Švedija, Lenkija, Rusijos Federacijos Sankt Peterburgo sritis) rodo, kad apie 15 – 25% vaikų nuolat patyria patyčias mokykloje. Kaip pavyzdys, Suomijoje iki 9%, Estijoje apie 15%, Lenkijoje 30%, Lietuvoje 25 % moksleivių dažnai įžeidinėjami, o du trečdaliai patyrė ir kitų formų patyčias.

2008 m. TNS Gallup atliktame tyrime paaiškėjo, kad Lietuvoje 22 % vaikų mokykloje patyrė fizinį smurtą, iš 19 % buvo atimti pinigai, asmeniniai daiktai, maistas; net 65% vaikų patyrė patyčias – 13 % iš jų patyčias patyria nuolat.

Lietuvoje banko „Swedbank“ remiamą tarptautinį projektą „Draugystė be sienų“ įgyvendina VO „Gelbėkit vaikus“. Vykdydama projektą, organizacija tęsia savo ilgalaikę programą „Smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas”, kurios dėka siekiama gerinti vaikų padėtį Lietuvoje ir įgyvendinti JT Vaiko teisių konvenciją, kurioje smurtui ir patyčioms nėra vietos. Projekto veikla apima patyčių prevenciją mokyklose, paramą nukentėjusiems nuo patyčių, šios problemos viešinimą bei novatoriškų metodų, skirtų patyčių šalinimui, plėtrą.

Mūsų organizacijai tai labai svarbus projektas – jame dalyvauja beveik 900 vaikų, kurie visoje Lietuvoje mokyklose subūrė 84 Vaikų grupes prieš smurtą. Vaikai yra mūsų bendraminčiai ir pagalbininkai, kurie stengiasi, kad jų mokyklose ir vaikams, ir suaugusiems būtų saugu ir gera, – sako VO „Gelbėkit vaikus“ generalinė sekretorė Rasa Dičpetrienė.

Šiandien, tarptautinį projektą „Draugystė be sienų“ vykdančias organizacijas Latvijoje (Dardedze), E
stijoje (Estonian Union for Child Welfare) ir Lietuvoje (VO „Gelbėkit vaikus“) suvienys bendras pranešimas spaudai, bendra veikla prieš vaikų patiriamą smurtą ir patyčias mokykloje.

VO „Gelbėkit vaikus“ Vaikų grupės prieš smurtą savo mokyklose visoje Lietuvoje ant langų kabins plakatus, kviečiančius išvyti smurtą ir patyčias iš mokyklų. Vilniuje, moksleiviai iš Vytauto Didžiojo, Daukanto, Minties ir Užupio gimnazijų, Vilniaus Vaikų grupės prieš smurtą, skautai, studentai iš Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų atstovybės, lydimi Vaiko teises ir pareigas viešinančio M-1 autobusiuko „SKybokso“ žygiuos nuo LR Seimo iki Rotušės aikštės, pakeliui sustodami ir darydami flashmob ( netikėtas žmonių grupės susirinkimas viešoje vietoje ir keistų veiksmų atlikimas) akcijas, dalindami informacinius lankstinukus apie patyčių mokykloje prevenciją.

Dėkojame šio renginio partneriams – kompanijai „Swedbank“, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos Respublikos Socialinio darbo ir apsaugos ministerijai, rėmėjams – LR Seimo Europos informacijos biurui, radijo stočiai M-1, nes prieš vaikų patiriamas fizines, žodines, psichologines ir virtualias patyčias turi būti kovojama visomis visuomenėje prieinamomis priemonėmis ir kiekvienas yra svarbus, kiekvienas gali padėti“, – sako Rasa Dičpetrienė.

Daugiau informacijos apie Vaikų grupes prieš smurtą:
VO „Gelbėkit vaikus“ Vaikų grupės prieš smurtą, įkurtos 84-iose Lietuvos mokyklose, vienijančios beveik 900 narių jau penkti metai kartu su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengia visuomeninę akciją „Smurtui prieš vaikus – NE“, bendradarbiauja su LR Švietimo ir mokslo ministerija, kuri remia Grupių veiklą, naujų Grupių kūrimą.

VO „Gelbėkit vaikus“ plečia Grupių veiklą, jas stiprina: rengiami mokymai ir seminarai Grupių vadovams ir vaikams apie vaiko ir žmogaus teises, ruošiami mokomieji leidiniai apie smurto prevenciją ir pagalbą nukentėjusiems.

Grupėse yra nuo 5 iki 20 mokinių ir suaugęs asmuo – vadovas – mokykloje dirbantis socialinis pedagogas, pedagogas ar psichologas. Grupės dalyvauja mokyklos strategijos, programų, projektų kūrime, kurie užtikrina saugią mokyklos aplinką, bendradarbiauja su mokyklos savivaldos organais, vietos bendruomenės institucijomis, informuoja mokyklos administraciją, mokytojus, tėvus apie smurtą mokykloje, priima skundus ir informaciją iš moksleivių, patiriančių ar pastebinčių smurtą.

Daugiau apie VO „Gelbėkit vaikus“:
VO „Gelbėkit vaikus“ – 1991 metais įkurta nepolitinė, nevyriausybinė, nereliginė už vaiko teises kovojanti organizacija. Nuo 2004 m. organizacija yra tarptautinio Save the Children Aljanso tikroji narė. Šis Aljansas – didžiausia nepriklausoma pasaulinė organizacija, dirbanti daugiau nei 120 šalių ir siekianti, kad vaikų gyvenimas pasikeistų ir tie pokyčiai būtų ilgalaikiai.