Studentai jau gali registruotis lengvatinėms paskoloms

Šiandien, rugpjūčio 18 dieną, prasideda studentų registracija paskoloms. Visi norintys gauti valstybės ir valstybės remiamas paskolas turėtų pateikti prašymą – anketą Valstybinio studijų fondo tinklalapyje adresu www.vsf.lt iki rugsėjo 26 dienos.

Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

 

Valstybės remiamos paskolos studentams – tai lengvatinės, su mažesnėmis nei rinkos kaina palūkanomis, paskolos, už kurias garantuoja valstybė. Valstybės remiamas paskolas gali gauti visi – ir valstybinių, ir nevalstybinių – aukštųjų mokyklų studentai nepriklausomai nuo studijų formos.

 

Šiemet valstybės remiamas paskolas siūlys 6 bankai, jų tarpusavio konkurencija sudarys studentui galimybę pasirinkti patraukliausią variantą. 2011 m. valstybės garantinis fondas – 100 mln. litų. Paskolą reikia pradėti grąžinti ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams po studijų baigimo.

 

Už studentus, paėmusius valstybės remiamas paskolas studijų kainai sumokėti ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, studijų metu palūkanas apmokės valstybė. Pasiėmusieji paskolas gyvenimo išlaidoms galės dalyvauti konkurse palūkanoms studijų metu apmokėti.

 

Į valstybės remiamas paskolas pretenduoti gali aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

 

Valstybinis studijų fondas atkreipia dėmesį, kad paskolos studijų kainai sumokėti yra teikiamos kartą per metus – pavasarį šių paskolų studentai gauti nebegalės. Asmenis, kurie nėra įsitikinę, jog įstengs patys susimokėti už abu semestrus, Fondas kviečia teikti prašymus paskolai gauti. Suteiktos, bet neišmokėtos paskolos bet kada galima atsisakyti.

 

Apie savo finansus pamąstyti Valstybinis studijų fondas taip pat kviečia studentus, kurie dėl rotacijos gali netekti studijų krepšelio. Pakartotinio konkurso paskoloms studijų kainai po rugsėjo 26 dienos skelbti neplanuojama.

 

Imantys paskolas studijų kainai sumokėti studentai gali pasiskolinti tiek, kokia yra jų programos metinė studijų kaina. Paskola bus pervesta tiesiai į aukštosios mokyklos sąskaitą. Pirmoji paskolos dalis, lygi studento už rudens semestrą mokamai studijų kainai ar jos daliai, pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Antroji paskolos dalis studento prašymu pervedama per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo kredito įstaigai, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų pavasario semestro pabaigos.

 

Paskolos gyvenimo išlaidoms suma per vienerius studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinė socialinė išmoka) dydžių – 6500 litų. Paskolos gyvenimo išlaidoms bus pervedamos į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 dienos. Pirma šios paskolos dalis pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.

 

Paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedamos visa suma iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Bendra paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių (7800 Lt).

 

Studentai, įstoję iki 2009 m., gali teikti prašymus valstybės paskolai studijų įmokai mokėti (520 litų). Ją gauti turi teisę Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentai, kurie moka nustatyto dydžio studijų įmoką. Valstybės paskola teikiama valstybės lėšomis, ji gali būti skirta studentui kas semestrą.

 

Numatoma studentų, kuriems bus siūloma sudaryti valstybės ir valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – spalio 13 d.

 

Papildomą informaciją Jums suteiks Eglė Drungilaitė, Valstybinio studijų fondo Paskolų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8-5) 255 3375, http://www.vsf.lt.

 

ŠMM Komunikacijos skyrius

 

{parasas}