Testas: Ar esate egoistai?

 

 

Visada manome, jog kiti elgiasi egoistiškiau, nei mes, tačiau kaip yra iš tikrųjų? Gal nesame tokie šventi, kokiais dedamės? Atsakykite į testo klausimus ir sužinokite atsakymą!

 

1. Jūsų brolis ar sesuo paprašo paskolinti pinigų. Kaip jūs reaguojate?

 

a)    Sakote, kad negalite.

b)   Abejojate.

c)    Su malonumu paskolinate.

 

2. Ar manote, kad motyvai pasielgti vienaip ar kitaip liečia tik jus?

 

a)    Taip.

b)   Galbūt.

c)    Ne.

 

3. Ar paklausote draugo(-ės) patarimų?

 

a)    Niekada.

b)   Tik tada, kai būtina.

c)    Taip, visada.

 

4. Gatvėje sutinkate pavargėlį. Kaip reaguojate?

 

a)    Žiūrite į jį su panieka.

b)   Sakote jam, kad palikote namuose pinigus.

c)    Duodate jam ką nors.

 

5. Jei ką nors dovanojate…

 

a)    Tikitės, kad jums atsilygins.

b)   Abejojate.

c)    Darote tai nuoširdžiai.

 

6. Kas, jūsų nuomone, svarbiausia santykiuose?

 

a)    Patenkinti savo norus.

b)   Padaryti malonumą sau, suteikiant džiaugsmo antrajai pusei.

c)    Padarti malonumą mylimąjam(-ai).

 

7. Jei norite kur nors nueiti, kas pasiūlo vietą?

 

a)    Nusprendžiate jūs.

b)   Renkate vietą vieną kartą jūs, kitą – kiti. Darote tai paeiliui.

c)    Einate ten, kur jis/ji pageidauja.

 

8. Jūsų draugas(-ė) neturi pinigų. Kaip reaguojate?

 

a)    Nekreipiate dėmesio.

b)   Vengiate jį/ją susitikti.

c)    Padedate jam/jai.

 

9. Kaip reaguojate, kai kitiems atsitinka nelaimė?

 

a)    Tai jūsų nejaudina.

b)   Tai priklauso nuo aplinkybių.

c)    Tai jus nuliūdina.

 

10. Jei turite šokolado… Suvalgote viską pats(-i), ar pasidalijate su draugu(-e)?

 

a)    Nepasidalijate.

b)   Dalijatės gailėdamas(-a).

c)    Pasidalijate.

 

11. Reikia ką nors nuspręsti. Ar jūs pats (ar jūsų draugė) nusprendžia?

 

a)    Jūs pats(-i).

b)   Kartais jūs, kartais jūsų draugas(-ė).

c)    Visada jis/ji, nes tai jam/jai suteikia malonumą.

 

12. Daugiausia laisvalaikio praleidžiate:

 

a)    Skaitydamas(-a), klausydamas(-a) muzikos.

b)   Susirašinėdamas(-a) internetu ar telefonu.

c)    Šnekučiuodamasis(-i) su draugais arba kur nors eidamas(-a).

 

13. Kaip elgiatės iškilus kivirčui su draugu(-e)?

 

a)    Kiek įmanoma ginate savo nuomonę.

b)   Nusileidžiate draugui(-ei).

c)    Kad išvengtumėte diskusijų, sutinkate su tuo, ką sako draugas(-ė).

 

14. Kaip elgiatės su giminaičiais?

 

a)    Norėdami gauti ką nors iš jūsų, jie turi labai prašyti.

b)   Niekada nerodote jiems savo daiktų.

c)    Dalijatės su jais, jei jie kažko prašo.

 

15. Ar manote, kad geriau apsimoka visada sakyti teisybę?

 

a)    Taip.

b)   Galbūt.

c)    Ne.

 

16. Ar padedate draugui(-ei), jei jūsų paprašo?

 

a)    Ne, niekada.

b)   Kartais, žiūrint kokios pagalbos jam/jai reikia.

c)    Taip, visada.

 

17. Gatvėje sutinkate akląjį. Kaip reaguojate?

 

a)    Net nepasižiūrite.

b)   Reikalui esant padedate jam, nes jaučiate pareigą tai padaryti.

c)    Tuojau pat paklausiate ar nereikia pagalbos.

 

18. Kai pradedate susitikinėti su draugu(-e), kuris(-i) labai patinka, ar visai pamirštate savo nuolatinius draugus(-es)?

 

a)    Taip.

b)   Matotės su jais/jomis rečiau, bet visai nenutraukiate ryšių.

c)    Ne, visiškai ne.

 

19. Viduržiemyje pamatote įklimpusį į sniegą automobilį. Ką darote?

 

a)    Nekreipiate dėmesio.

b)   Apsimetate, kad nematote.

c)    Skubate padėti.

 

20. Ar jus jaudina nelaimingieji ir ligoniai?

 

a)    Ne.

b)   Kartais.

c)    Taip.

 

Susumuokite atsakymus „a“, „b“ ir „c“.

 

Jeigu daugiausiai atsakymų „a“:

 

Ką bedarytumėte, visada esate egoistas(-ė). Gyvenime vertinante tik save, o draugai jums reikalingi tik tada, kai gali būti kuo nors naudingi. Esate labai išdidus(-i). Jei taip elgsitės, neteksite draugų.

 

Jeigu daugiausiai atsakymų „b“:

 

Esate nei per daug egoistras(-ė), nei per daug dosnus(-i). Elgiatės pagal nuotaiką. Reikėtų pabandyti rasti „aukso viduriuką“. Nepamirškite, kad gyvenime reikia ne tik imti, bet ir duoti.

 

Jeigu daugiausiai atsakymų „c“:

 

Nežinote, kas tai yra egoizmas. Priešingai, esate labai dosnus(-i), suprantingas(-a) ir turite auksinę širdį. Mėgstate atvirumą ir stengiatės padėti kitiems. Esate draugams rimtas ramstis nelaimėje, visada pasiryžęs(-usi) išklausyti jų negandas. Jus labai gerbia už dosnumą ir gerą širdį. Tačiau saugokitės, kad nebūtumėte per daug išnaudojamas(-a).

 

{balsas2}