Didinamos kompensacijos daugiabučius namus atnaujinantiems gyventojams

Vyriausybė didina kompensacijas daugiabučių namų bendrijoms, iki 2013 metų pabaigos dalyvausiančioms būsto atnaujinimo programoje.

Pirmadienį pranešta, kad Vyriausybė pritarė papildomo finansavimo mechanizmui, kuris bus taikomas daugiabučius namus atnaujinantiems gyventojams – žmonėms, atnaujinusiems būstą pagal JESSICA programą iki 2013 metų pabaigos.

 

Anot pranešimo, gyventojams, iki 2013 metų gruodžio 31 dienos atnaujinusiems daugiabučius namus ir „pasiekusiems ne mažesnę kaip D energetinio naudingumo klasę ir šilumos energijos sąnaudas sumažinusiems ne mažiau kaip 40 procentų, valstybė papildomai finansuos 15 proc. modernizavimo išlaidų“.

 

Priminta, kad šiuo metu jau kompensuojama 100 proc. daugiabučio modernizavimo projekto parengimo, statybos techninės priežiūros, projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų, taip pat 15 proc. renovavimo išlaidų. Padidinus kompensavimą,, anot Vyriausybės pranešimo spaudai, bendra valstybės parama daugiabučio namo atnaujinimui siektų apie 50 proc.

 

„Nepasiturinčioms šeimoms ir asmenims ir toliau nereikės mokėti jokių su modernizavimu susijusių išlaidų, kadangi už juos tai padarys valstybė. Siūloma, kad papildomas finansavimas gyventojams būtų skiriamas iš lėšų, gautų pardavus Apyvartinius taršos leidimus (ATL).

 

Planuojama, kad pajamos iš ATL pardavimo 2011 metais sudarys apie 100 mln. litų. Skaičiuojama, kad šios sumos pakaktų papildomai finansuoti apie 800 daugiabučių namų, įskaitant ir šiuo metu pareiškusius norą dalyvauti JESSICA programoje 85 daugiabučius namus“, – rašoma pranešime spaudai.

 

„Manau, kad tai tinkamas, racionalus Vyriausybės sprendimas. Tikimės, jis paskatins daugiabučių atnaujinimo programos įgyvendinimą. Renovacija pirmiausia reikalinga žmonėms, kurie gyvena neremontuotuose būstuose ir moka už per langus bei stogus išspinduliuojamą šilumą“, – yra sakęs  premjeras Andrius Kubilius.

 

Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas paklaustas, ar tiki, kad finansavimo padidinimas paskatins žmones labiau dalyvauti renovacijos programose, atsakė: „Nemanau, kad tai sulėtins programos įgyvendinimą. Vadinasi, bent jau nepablogins esamos padėties. Tendencijos rodo, kad pagyvėjimas susidomėjimo jau yra“.

 

Pasak G.Kazlausko, gyventojai svarsto prisijungti prie daugiabučių renovavimo programos, nes nuolat brangsta šiluma. „Kainų komisija šiandien mums pateikė savo prognozes, kad ateinantį šildymo sezoną dujos brangs apie 20 proc. Taigi, brangs ir šildymas. Tai skatina žmones pagalvoti, kaip geriau elgtis. Ir finansavimo padidinimas tikrai neturėtų sumažinti žmonių susidomėjimo“, – kalbėjo aplinkos ministras.

 

Jis priminė, kad valstybės skirta parama renovuotų namų bendrijoms išmokama tik tuomet, kai baigiami visi projekto įgyvendinimo darbai ir nustatoma, kad namas atitinka tam tikrus šilumos varžos kriterijus.

 

Todėl, anot aplinkos ministro, kai šį trečiadienį Vyriausybė oficialiai priims nutarimą dėl daugiabučių renovavimo programos finansavimo padidinimo, tai įsigalios iškart ir galės būti pritaikyta ne tik ateities projektams, bet ir šiomis dienomis baigiamų atnaujinti namų atveju.

 

{diena2}