Telšių visuomenės sveikatos centras – be korupcijos

 

Atstovai informuoja, kad Telšių visuomenės sveikatos centras yra suinteresuotas, kad teikiant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimų tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo, ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

 

Vienas iš Telšių visuomenės sveikatos centro strateginių veiklos tikslų – šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti. Tam tikslui pasiekti yra patvirtinta korupcijos prevencijos programa ir Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2009-2010 m. priemonių planas.

 

Į Telšių visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vedėją, kuris atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

 

Raginame piliečius būtinai pranešti apie pastebėtas korupcijos apraiškas. Esant asmens pageidavimui Telšių visuomenės sveikatos centras užtikrina jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

 

Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite raštu, telefonu (8 444) 69 991 (darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., išskyrus penktadienį – nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. ), elektroniniu paštu antikorupcija@telsiai.vvspt.lt.

 

{parasas}