Austras prisipažino 24 metus žaginęs dukterį

Alfa.lt

 

Josefas Fritzlis antradienį, antrąją savo teismo proceso dieną, buvo priverstas žiūrėti į vaizdajuostę įrašytus dukters parodymus apie tai, kaip jis ją 24 metus kalino rūsyje ir kada panorėjęs žagino. 73 metų J.Fritzlis, kuris pirmadienį padarė kaltės pripažinimo pareiškimą dėl žaginimo, kraujomaišos ir izoliavimo, bet paneigė sunkiausius kaltinimus žmogžudyste ir pavergimu, taip pat pirmą kartą nuo teismo proceso pradžios leidosi fotografuojamas. „Jam paprasčiausiai gėda“, – Austrijos televizijai sakė atsakovo advokatas Rudolfas Mayeris, kai jo klientas anksčiau bandė dangstyti veidą mėlynu segtuvu.
Įrašytas atsakovo dukters Elisabeth, kuriai dabar – 42 metai, liudijimas buvo parodytas už uždarų durų – siekiant apsaugoti jos privatumą. Šis teismo procesas yra toks trikdantis, kad net prisiekusiesiems buvo pasiūlyta psichologo pagalba. J.Fritzlį taip pat lydi psichiatras, į kurį jis gali kreiptis per teismo pertraukas, sakė Sankt Pelteno kalėjimo, kur jis yra laikomas, direktoriaus pavaduotojas Erichas Huberis–Guensthoferis. „Tai svarbus priežiūros (kalėjime) elementas, savižudybės prevencijos priemonių dalis“, – pridūrė jis.

Išvaduoti iš požeminio kalėjimo, kur beveik ketvirtį amžiaus kentė tikrą pragarą, Elisabeth ir jos vaikai, kuriuos ji pagimdė nuo tėvo, slepiasi. Didžiausia teismo proceso dalis bus uždara žiniasklaidai ir visuomenei, o teismo pareigūnai ir advokatai, saugodami aukų privatumą, teikia informaciją tik apie procesą. Paklaustas, kaip atsakovas reagavo į minėtas vaizdajuostes, teismo atstovas Franzas Cutka sakė tik tai, kad J.Fritzlis jas dėmesingai žiūrėjo. „Atsakovas buvo klausinėjamas apie iškilusius dalykus … ir išdėstė savo požiūrį“, – pridūrė atstovas.

F.Cutka panašiai atsisakė apibūdinti aštuonių prisiekusiųjų reakciją, tačiau nurodė, kad, atsižvelgiant į šiurpų bylos pobūdį ir įrodymus, kuriuos jie turi peržiūrėti, jiems siūloma psichologo pagalba. Kaltintojai prašė po teismo proceso J.Fritzlį uždaryti psichiatrijos ligoninėje. „Jei jis bus pripažintas kaltu ir jei bus siunčiamas į įstaigą protiškai nenormaliems nusikaltėliams, teisingumo ministras nuspręs, kur (jį nusiųsti)“, – sakė F.Cutka. Be to, antradienį teismas išklausė neonatologo, kuris padėjo paaiškinti J.Fritzliui pateiktą kaltinimą žmogžudyste, už kurią jam grėstų kalėjimas iki gyvos galvos.

Kaltintojai tvirtina, kad jis leido numirti vienam iš septynių vaikų, kuriuos nuo jo pagimdė dukra. Tas vaikas mirė netrukus po gimimo, 1996 metais. J.Fritzlis teigia, kad jis gimė negyvas ir kad jo kūnelį jis sudegino. Pasak atstovo, teismas antradienį planavo peržiūrėti visus įrašytus Elisabeth ir jos brolio Haraldo parodymus. Tai reiškia, kad trečiadienį galėtų liudyti psichiatrijos ekspertas. Po jo parodymų teismui turi būti perskaitytos dvi techninių specialistų ataskaitos dėl ankšto, drėgno ir nevėdinamo rūsio, kuriame buvo kalinamos aukos. Trečiąją J. Fritzlio teismo proceso Sankt Peltene dieną pagrindinis dėmesys bus nukreiptas į psichiatrijos ir techninius specialistus.

Trečiadienį, dieną prieš laukiamą verdiktą, teisme turi liudyti psichiatrė Adelheid Kastner, kuri savo ataskaitoje padarė išvadą, kad 73 metų J.Fritzlis turi rimtų asmenybės problemų. Po to teismui turi būti perskaitytos dvi techninių specialistų nuomonės dėl ankšto, drėgno ir nevėdinamo rūsio, kuriame J.Fritzlis 24 metų kalino ir žagino savo dukrą Elisabeth, kuriai dabar – 42–eji ir kuri nuo jo pagimdė septynis vaikus. Fritzlis padarė kaltės pripažinimo pareiškimą dėl žaginimo, kraujomaišos ir izoliavimo, bet paneigė sunkiausius kaltinimus žmogžudyste ir pavergimu.

Kaltintojai tvirtina, kad jis leido numirti vienam iš septynių vaikų, kuriuos nuo jo pagimdė dukra. Tas vaikas mirė netrukus po gimimo, 1996 metais. J.Fritzlis teigia, kad jis gimė negyvas ir kad jo kūnelį jis sudegino. Už žmogžudystę jam grėstų kalėjimas iki gyvos galvos. Antradienį teismas iškvietė liudyti neonatologą, kurio parodymai turėjo padėti nustatyti, ar J.Fritzlis tikrai yra atsakingas už to naujagimio mirtį. Šių parodymų turinys viešai neskelbiamas, nes teismo procesas, siekiant apsaugoti aukų privatumą, vyksta už uždarų durų.

Tačiau žiniasklaidos atstovai trečiadienį turi būti įleisti į teismo salę likusiai teismo proceso daliai, išskyrus trijų teisėjų pasitarimą rengiantis skelbti verdiktą. Psichiatrė A.Kastner, kuri savo 130 puslapių ataskaitoje daro išvadą, kad J.Fritzlis yra pakaltinamas už savo veiksmus, turės pateikti teismui savo nuomonę dėl to, ar atsakovas ateityje kartotų savo nusikaltimus. Jei tai, jos nuomone, yra tikėtina, J.Fritzlis gali būti nusiųstas į įstaigą protiškai nenormaliems nusikaltėliams, kaip reikalauja kaltintojai.

Ketvirtadienį po pietų teisėjai turi parengti pagrindinius klausimus, kurie padės aštuoniems prisiekusiesiems atsispręsti dėl savo verdikto. Žiniasklaidos atstovai tuo etapu dalyvauti negalės. Antradienį teismas turėjo baigti peržiūrėti visus įrašytus Elisabeth ir jos brolio Haraldo parodymus, kurių trukmė – 11 valandų. Parodymai buvo įrašyti į vaizdajuostę, kad jiems nereikėtų dalyvauti teismo posėdžiuose. J.Fritzlis taip pat buvo klausinėjamas apie šiuos parodymus.

Kaip sakė teismo atstovas Franzas Cutka, greitas teisminis bylos nagrinėjimas reiškia, kad verdiktas gali būti paskelbtas jau ketvirtadienį – diena anksčiau, nei tikėtasi. Austrijos žiniasklaida po pirmosios teismo proceso dienos skelbė J.Fritzlį smerkiančius pranešimus. „Tai – velnio veidas“, – skelbė dienraštis „Kleine Zeitung“, spausdindamas nuotrauką, kurioje J.Fritzlis nufotografuotas slepiantis savo veidą prasidedant pirmadienio teismo posėdžiui. „Bailys iki galo“, – pridūrė bulvarinis laikraštis „Kronen Zeitung“. 73 metų Josefas Fritzlis savo dukrą įkalinęs rūsyje laikė 24 metus. Visą šį laiką jis ją prievartavo ir ji susilaukė spetynių jo vaikų.

Įvykių chronologija, kurią pateikia BBC.

 


1984 m. rugpjūčio 28 d.
J. Fritzlis įvilioja savo dukrą Elizabet į rūsį, ten jai uždeda anktrankius ir užrakina. Elizabet pareigūnams teigė, kad ji buvo seksualiai išnaudojama dar prieš įviliojant ją į rūsį.
Data nežinoma. Slaptas J. Fritzlio gyvenimas pradėjo skleistis, kai duktė nuvežama į ligoninę. J. Fritzlis ir jo žmona gauna Elizabetos ranka parašytą laišką, kuriame prašoma jos neieškoti. J. Fritzlio žmona nieko nenutuokia apie tai, ką vėliau Elizabeta papasakos policijai.
Apytikriai 1988–1999 m. Vienas po kito gimė du iš septynių vaikų: iš pradžių mergaitė, po to berniukas.
1993 m. Prie šeimos namų randamas kūdikis su rašteliu neva nuo Elizabetos, sakančiu, kad ji negalinti juo rūpintis. Sutuoktiniai priglaudžia vaiką. Kitas vaikas pasirodo panašiomis aplinkybėmis 1994 m. Abu vaikai oficialiai įteisinami kaip senelių globotiniai.
1996 m. Elizabeta pagimdo dvynius, bet vienas netrukus po gimimo miršta. Kūnas be įrodymų sudeginamas krematoriume paties J. Fritzlio.
1997 m. Gimsta trečias vaikas. Jis
priimamas į šeimą ir auginamas kaip anūkas kaip ir pirmieji du.
1998 m. J. Fritzlis išvyksta į keturių savaičių kelionę į Tailandą. Manoma, kad slaptajai šeimai buvo palikta maisto atsargų.
2003 m. Ateina laiškas nuo Elizabetos, kad ji susilaukė dar vieno vaiko 2002 m. gruodį. Tikėtina, kad gimęs berniukas auginamas celėje su savo broliu ir sese.
2008 m. balandžio 19 d. Policija parašo skundą dingusiam asmeniui – Elizabetai dėl jos 19–metės dukros, sunkios būklės atgabentos į ligoninę. J. Fritzlis teigia, kad vaiko motina nesugeba rūpintis dukra ir kadaise paliko ją prie durų.
2008 m. balandžio 19–26 d. Šią savaitę J. Fritzlis išlaisvino savo dukrą ir jų bendrus vaikus, žmonai paaiškindamas, kad dukra nusprendė grįžti namo.2008 m. balandžio 26 d. Policija paima J. Fritzlį ir Elizabetą netoli ligoninės, kur gydoma jų dukra. Elizabetos vaikai randami rūsyje.
2008 m. balandžio 27 d. Policija paskelbia areštuojanti J. Fritzlį dėl išnaudojimo ir kraujomaišinių santykių. Elizabeta paguldoma į ligoninę, kur jai suteikiama priežiūra. J. Fritzlis išduoda policijai užrakto kodą nuo belangio rūsio, kuriame buvo laikomi vaikai. Visi vaikai ,išskyrus pasiligojusią vyriausią durką, susitinka, Elizabeta susitinka su savo mama.
2008 m. balnadžio 28 d. J. Fritzlis pripažįsta kalinęs Elizabetą ir pradėjęs septynis jų vaikus. Taip pat jis pripažįsta, kad vienas vaikas miręs ir jis nunešęs jo kūną į krematoriumą.
2008 m. balandžio 29 d. Policija paskelbia DNR testo rezultatus, kurie patvirtina, kad J. Fritzlis iš tikrųjų visų vaikų tėvas. Jis pasodintas į areštinę, o vyriausioji dukra vis dar ligoninėje. Pranešama, kad Elizabeta ir vaikai iš naujo atrado vienas kitą. Vietiniai žmonės su žvakėmis susirinko išreikšti savo palaikymo ir pasipiktinimo.
2008 m. balandžio 30 d. J. Fritzlis atsisako atsakyti į klausimus apie bylą. Elizabeta su vaikais yra visą parą prižiūrima klinikoje. Vaikai, laikyti rūsyje, pamažu pratinasi prie įvairaus maisto ir laisvės. Vaikui, kuriam sukako 12 metų, surengiamas improvizuotas gimtadienio vakarėlis. Austrijos kancleris Alfred Gusenbauer pažada, kad stengsis išlaikyti šalies įvaizdį ir neleis jai būti vieno žmogaus įkaite.
2008 m. spalio 15 d. Tyrėjai pateikia išvadas, kad J. Fritzlis yra protiškai stabilus stoti prieš teismą. Jis pakankamai sąmoningas, kad būtų teisiamas, tačiau visgi turi gilų asmenybės sutrikimą.
2008 m. lapkričio 13 d. J. Fritzlis oficialiai apkaltinamas nužudęs viena sav ir Elizabetos vaiką. Teigiama, kad berniukas mirė rūsyje, nesulaukęs medicininės priežiūros dėl J. Fritzlio kaltės, kuri jam būtų galėjusi išgelbėti gyvybę.
2009 m. sausio 22 d. Informuojama, kad J. Fritzlis bus teisiamas kovo 22 d.
2009 m. kovo 16 d. J. Fritzlio teismas sulaukia dižiulio žiniasklaidos susidomėjimo. Pats J. Fritzlis prisipažįsta esąs kaltas dėl išprievartavimo ir santykiavimo su giminaičiu, tačiau nekaltas dėl nužudymo ir įkalinimo. Teismo procesas neviešas.
2009 m. kovo 18 d. J. Fritzlis prisipažįsta kaltas dėl visų kaltinimų. Paklaustas, kas paskatino jį pakeisti parodymus, jis atsakė, kad jo dukters parodymų vaizdo įrašas. „Atsiprašau“, – tarė jis.