Tobulinama išmokų vaikams mokėjimo tvarka

Antradienį Vyriausybės posėdyje pritarta Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų pakeitimams, kuriais tobulinama galiojanti išmokų vaikams mokėjimo tvarka. Įsigaliojus nutarimui, žmogus, besikreipiantis dėl išmokų (vienkartinės išmokos gimus vaikui, vaiko pinigų, išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario šeimai), galės pateikti ne vien pasą ar asmens tapatybės kortelę, bet ir kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Pareiškėjas pats nurodys, kokiu būdu jam pranešti apie paskirtą išmoką. Priimti sprendimai mažins administracinę naštą tiek išmokų vaikams gavėjams, tiek savivaldybėms. Kadangi praktikoje kyla sunkumų tikrinant vaiko pinigų gavėjų pateiktus duomenis apie gautas pajamas, bus tikslinamos pajamų skaičiavimo nuostatos, jei šeimos narių skaičius pajamų vertinimo laikotarpiu keitėsi.

 

Vidutinės pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, bus apskaičiuojamos sudedant kiekvieno kreipimosi metu esančio šeimos nario ar bendrai gyvenančio asmens pajamas, gautas per vertinamą laikotarpį arba šio laikotarpio dalį tų asmenų, kurie šeimos nariais ar bendrai gyvenančiais asmenimis tapo vertinamo laikotarpio eigoje, ir dalinant pajamų sumą iš kreipimosi metu nurodyto asmenų skaičiaus bei 12 mėnesių laikotarpio.

 

Be to, Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų normos suderintos su šiuo metu galiojančiu Išmokų vaikams įstatymu.

 

ŠALTINIS: socmin.lt

{parasas}