Pakeisti vardą, pavardę ar tautybę bus paprasčiau

Lapkričio 5 d. įsigaliojo teisingumo ministro įsakymo „Dėl asmens vardo, pavardės, pakeitimo taisyklių patvirtinimo” nauja redakcija.

Naujoje Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių redakcijoje sutrumpėjo asmens prašymo pakeisti vardą, pavardę ar tautybę nagrinėjimo terminas. Nuo šiol civilinės metrikacijos įstaiga prašymą turės išnagrinėti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos. Tačiau prireikus atkurti prarastą civilinės būklės akto įrašą arba gauti iš užsienio valstybių institucijų ar valstybės archyvo civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, pažymas, civilinės metrikacijos įstaigos vadovo sprendimu šis terminas galės būti pratęstas iki 4 mėnesių. Pagal ankstesnę Taisyklių redakciją prašymas pakeisti vardą, pavardę, tautybę turėdavo būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo padavimo, o prireikus atkurti prarastą civilinės būklės akto įrašą, Teisingumo ministerija šį terminą galėdavo pratęsti iki 6 mėnesių.

Naujos redakcijos Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklėmis taip pat patvirtinta paprastesnė prašymo pakeisti vardą, pavardę, tautybę forma. Nuo šiol asmenims nebereikės nurodyti duomenų apie savo teistumą, informacijos apie anksčiau darytus vardo, pavardės, tautybės pakeitimus, pridėti nuotraukos.

Nauja ir tai, kad leidimas keisti vardą, pavardę, tautybę neteks galios, jei pareiškėjas per 6 mėnesius nuo pranešimo apie leidimą nesikreips į civilinės metrikacijos skyrių.