Planuojamas dar vienas projektas, kuris pagerins Mažeikių senamiesčio estetinį vaizdą

Planuojamas dar vienas projektas, kuris pagerins Mažeikių senamiesčio estetinį vaizdą. Projekto „Laižuvos gatvės dalies rekonstrukcija ir Nepriklausomybės skvero sutvarkymas“ vertė – 3 mln. litų. Pagrindinis projekto tikslas – didinti Mažeikių miesto – regioninio centro – konkurencingumą, sukuriant patrauklią gyvenamąją aplinką miesto gyventojams bei palankias sąlygas verslui plėtoti.

 

Kompleksiškai sutvarkius Laižuvos g. dalį, Nepriklausomybės skvero viešąsias erdves, bus užtikrintas eismo saugumas, pagerės sąlygos naudotis viešuoju transportu, dviračiais, sudarytos sąlygos kokybiškesniam laisvalaikiui, pagerintas Mažeikių senamiesčio estetinis vaizdas.

 

Taip bus sukurta geresnė gyvenimo aplinka ir kokybė, padidės miesto patrauklumas gyventojams, investuotojams ir turistams. Padidinus viešųjų erdvių ir šioje vietoje teikiamų paslaugų prieinamumą, bus tiesiogiai prisidedama prie palankesnių sąlygų verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui sudarymo.

 

Numatoma kompleksiškai tvarkyti Laižuvos gatvės atkarpą nuo Laisvės g. Iki Klaipėdos g. bei šioje atkarpoje esančią rekreacinę zoną – Nepriklausomybės skverą. Planuojama, kad bus rekonstruota Laižuvos gatvės atkarpa tarp Laisvės g. ir Klaipėdos g., tvarkomas plotas apie 9234 m2, sutvarkytas Nepriklausomybės skveras, tvarkomas plotas apie 4723 m2).

 

Siūlomame projekte numatyta atlikti šiuos pagrindinius darbus:

   • vandentiekio rekonstrukcija, lietaus nuotekų vamzdyno įrengimas;

   • apšvietimo tinklo rekonstrukcija, kelio dangos atstatymas, šaligatvio įrengimas ir atnaujinimas, dviračių tako įrengimas;

   • mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų pertvarkymas ir įrengimas.

 

{mazeikiai}

{parasas}