Mažeikiškės poezija publikuojama Pasaulio poezijos almanache

Kaip praneša Mažeikių savivaldybės ryšių su visuomene skyrius, balandžio pabaigoje Mažeikiuose gyvenančią rašytoją Sarą Poisson (dar žinomą ir Rasos Čergelienės vardu) pasiekė siuntinys iš Mongolijos sostinės Ulan Batoro. Tai ne tik Mongolijoje, bet ir pasaulyje žinomo mongolų poeto Hadaa Sendoo sudarytas 2009-ųjų metų Pasaulio poezijos almanachas, kuriame publikuojama ir S. Poisson poezija anglų kalba.

Šiame pasaulio poezijos almanache pristatoma 190 poetų iš 100 pasaulio šalių kūryba ir trumpos jų biografijos. S. Poisson biografijoje Mažeikių vardas minimas net dusyk, nes šiame rajone rašytoja ne tik gyvena, bet ir yra gimusi Plinkšių kaime.

 

Ši knyga – ne pirmas tarptautinis leidinys, kuriame pristatoma mažeikiškės kūryba. Praėjusiais metais jos poezija publikuota Lietuvos rašytojų sąjungos išleistame almanache kartu su kitų lietuvių, ukrainiečių, gruzinų ir baltarusių poetų bei dailininkų kūryba. Tai leidinys keturiomis kalbomis. S. Poisson poezija anglų ir lietuvių kalbomis publikuota „Poetinio Druskininkų rudens“ almanache, lenkų kalba Lenkijos „Varšuvos rudens“ almanache, kitų tarptautinių festivalių almanachuose.

 

S. Poisson kūryba buvo atrinkta ir į JAV leidžiamą Europos šiuolaikinės prozos antologiją anglų kalba bei Lietuvių šiuolaikinės prozos antologiją voliečių kalba. Pastarąją antologiją ruošia Leipcigo leidykla „Erata“. Planuojama, kad skaitytojus knyga pasieks šių metų rudenį.

S. Poisson kūryba yra išversta į anglų, vokiečių, lenkų, olandų, ukrainiečių, gruzinų, rusų, baltarusių kalbas, šiuo metu verčiama į latvių kalbą. Birželio 6–12 dienomis rašytoja kartu su kitais lietuvių poetais lankysis Gruzijoje, ten savo poeziją skaitys gruzinų publikai.

 

{parasas}