Po šventinio paminėjimo, AB „ORLEN Lietuva“ turi naują vadovą

Vakar paminėjusi naftos perdirbimo gamyklos trisdešimtmetį, AB „ORLEN Lietuva“ visuotinis akcininkų susirinkimas naujai kadencijai išrinko septynių narių akcinės bendrovės valdybą. Remiantis bendrovės įstatais, valdybos pirmininku ir  bendrovės generaliniu direktoriumi buvo išrinktas Ireneusz Fąfara, kuris naujai išrinktai valdybai vadovaus iki 2014 metų. Remiantis valdybos sprendimu, valdybos sudėtis ir jos narių pareigos yra šios:

Ireneusz Fąfara – valdybos pirmininkas, generalinis direktorius;

Jarosław Roman Szaliński – valdybos narys, vyriausiasis finansininkas;

Jacek Tomasz Szafrański  – valdybos narys, generalinio direktoriaus pavaduotojas pardavimams;

Edmond Seghman – valdybos narys, generalinio direktoriaus pavaduotojas gamybinės veiklos valdymui;

Vita Petrošienė – valdybos narys, generalinio direktoriaus pavaduotoja veiklos palaikymui;

Sławomir Robert Jędrzejczyk – valdybos narys, PKN ORLEN valdybos narys finansams;

Krystian Pater – valdybos narys, PKN ORLEN valdybos narys gamybai.

 

„Dabartinė valdybos sudėtis su jos narių kompetencijomis ir patirtimis, Bendrovės savininko nuomone, yra optimaliausias sprendimas, atsižvelgiant į Bendrovės veiklos užduočių ir iššūkių kontekstą dabartiniame sunkiame laikotarpyje“, – sakė PKN ORLEN valdybos pirmininkas Jacek Krawiec.

Ireneusz Fąfara baigė Ekonomikos akademiją Krokuvoje, kur įgijo ekonomijos magistro laipsnį (tarptautinių ūkio santykių specialybė). Dalyvavo finansų valdymo ir kapitalo rinkų funkcionavimo respublikiniuose ir užsienio mokymuose, kuriuos organizavo Šveicarijos bankų asociacija, Austrijos centrinis bankas. Turi vertybinių popierių maklerio licenciją. Praktinės žinias įsigijo vertybinių popierių biržose Franktfurte ir Duseldorfe.  Savo profesinėje karjeroje, be kitų pareigų, ėjo BGK banko valdybos pirmininko (2007–2009), PZU valdybos nario (1998–2007), Energetikos banko valdybos pirmininko pavaduotojo ir to paties banko finansų analitiko bei Maklerių namų direktoriaus (1992–1998) pareigas.

Ireneusz Fąfara savo naujas pareigas pradės eiti nuo šiandien, t.y., nuo 2010 metų balandžio 30 dienos.

 

{parasas}