Stiprinamas Mažeikių r. tarpmokyklinis ryšys

Merkelio Račkausko gimnazijoje įvyko ryšių plėtojimo ir bendradarbiavimo aptarimas su socialiniais partneriais. Gimnazija dar gruodžio mėnesį surengė pirmą susitikimą su mokyklomis, iš kurių daugiausia atvyksta mokinių į gimnazines klases. Tai Pavasario vidurinės, Kalnėnų, „Ventos“, Senamiesčio pagrindinių mokyklų, šį kartą prisijungė ir Laižuvos Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla.

Tuomet buvo numatyti tikslai, o šį kartą mokyklų delegacijos, kurias sudarė vadovai ir mokytojų mokomųjų dalykinių grupių atstovai, pristatė savo mokyklas. Dalyvius sveikino šaunūs gimnazijos dainininkai, kuriems vadovauja muzikos mokytoja Natalija Dapšienė ir direktoriaus pavaduotojas Laimonas Terasius. Šeimininkų vardu kalbėjusi direktorė Asta Žukauskienė įvardijo gimnazijos pasiekimus ir laimėjimus, mokytojų kvalifikaciją, kuri yra viena aukščiausių ne tik rajone.

Mokyklų direktoriai, Ramunė Badaukienė („Ventos“ pagrindinė), Stasys Jakučinskas (Pavasario vidurinė), kalbėdami ir sveikindami susirinkusiuosius paminėjo, kad toks mokyklų susitikimas – kol kas naujas dalykas, nors jų mokyklos dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose, bet iki šiol buvęs silpnas tarpmokyklinis ryšys.

Nuotaikingai savo mokyklą pristačiusios Janinos Norvilienės (Senamiesčio pagr. mokyklos direktorė) sakė, kad jų bendruomenė gali pasididžiuoti, jog vienintelė turi metodinį kabinetą, skirtą mokytojams.

Tarp dainininkų matydami buvusius mokinius, svečiai džiaugėsi, kad ir čia jie neliko pasyvūs.

Laižuviškė…. pasidžiaugė, kad per poeto, kunigo Antano Vienažindžio minėjimus visada dalyvauja mokytojai Laima Skabickienė, Martynas Januška, kadaise dirbę Laižuvoje, kad jų mokykloje dėstęs matematikas Jonas Vindašius, geografė Alvyda Meškienė, chemikė Aistė Daubarienė.

Susitikime ne tik buvo pasikeista informacija apie savąsias mokyklas, bet dalykinėse grupėse diskutuota ir pateikta pasiūlymų, kokias reikėtų organizuoti bendras priemones, kad labiau su gimnazija susipažintų būsimieji jos mokiniai. Nors kai kurie svečiai juokavo, kad dabar pagrindinės mokyklos jaučiasi tarsi aukciono dalyvės – kas pasiūlys geresnes sąlygas, bet iš tiesų visi buvo tos pačios nuomonės: ugdymo įstaigose mokiniai turi jaustis gerai ir pereidami į naują vietą, turi patirti kuo mažiau streso.

Informaciją ir nuotrauką pateikė Romualda Žilinskienė.                  

{parasas}