Tryliktą kartą paskirta Šatrijos Raganos vardo premija

Mažeikių rajono savivaldybės taryba pritarė komisijos siūlymui Rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos vardo premiją skirti Židikų kultūros centro direktorei Svetlanai Jurgelienei. Premija (15 bazinių socialinių išmokų) laureatei bus įteikta liepos mėnesį, kai Židikuose, kaip ir visoje Lietuvoje, bus minimos 80-osios rašytojos netekties metinės.

Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos vardo premijos vertinimo komisijai, kuriai vadovavo Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Rimantas Norkus, svarstyti buvo pateiktos trys kandidatūros. Nutarta, kad S. Jurgilienės veikla labiausiai atitinka premijos skyrimo nuostatuose nurodytiems kriterijams. Šiemet premija bus teikiama tryliktą kartą.

 

Mažeikių rajono savivaldybė Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos vardo premiją įsteigė 1997 m., minint garsiosios židikiškės 120–ąjį gimtadienį. Šis apdovanojimas kasmet skiriamas žmonėms, kurie savo darbais padeda įamžinti rašytojos atminimą, puoselėja ir tęsia Šatrijos Raganos švietėjišką, altruistinę veiklą.

 

Pirmąkart premija buvo įteikta Filomenai Juodikienei, ilgametei Židikų Šatrijos Raganos muziejaus darbuotojai. 1998 m. ši premija paskirta Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytojui ekspertui Martynui Januškai. 2000 m. – Laimai Skabickienei, Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai ekspertei. 2001 m. – Reginai Valaitytei, Židikų bibliotekos darbuotojai. 2002 m. – Adelei Cholodinskienei, Mažeikių muziejaus direktorei. 2003 m. – Aldonai Jonauskienei, Viešosios bibliotekos direktorei. 2004 m. – Rimai Širvinskienei, Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos direktorei. 2005 m. – poetei Sofijai Šviesaitei. 2006 m. – muziejininkei Jūratei Miliauskytei. 2007 m. – Dangirai Undžienei – Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai. 2008 m. – Židikų seniūnei Stanislavai Valatkevičienei. 2009 m. – Pauliui Aurylai, Viekšnių gimnazijos mokytojui.

 

{mazeikiai}

{parasas}