Už sausį suvartotą elektros energiją atsiskaitoma pagal naujus tarifus

„VST“ specialistai primena, jog už sausio mėnesį suvartotą elektros energiją reikia atsiskaityti naujais tarifais. Sutartyse su  klientais numatyta, jog nurašyti elektros skaitiklių rodmenis reikia iki einamo mėnesio pabaigos, o sumokėti už praėjusį mėnesį suvartotą elektros energiją reikia iki sutartyje nurodytos dienos.

Gyventojai skaitiklio rodmenis  turi nurašyti sausio pabaigoje, o sumokėti naujuoju tarifu iki vasario 20 dienos, įmonės – iki vasario 15, jei sutartyse nenumatyta kitaip.

 

Galutinė visuomeninė elektros energijos kaina susideda iš elektros energijos gamybos, transportavimo (perdavimo ir skirstymo) bei visuomeninio tiekimo paslaugų kainų sumos. Pagrindinė priežastis, dėl ko  padidėjo elektros energijos kaina yra po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo 9 ct išaugusi elektros energijos gamybos kaina.

 

Tarifų tipai gyventojams:

• vienkainis tarifas.
• dviejų laiko zonų tarifas, susidedantis iš dieninio bei naktinio, šeštadienio ir sekmadienio tarifų:

 – dieninis tarifas taikomas nuo 7 iki 23 val. savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai);
 – naktinis, šeštadienio ir sekmadienio tarifas taikomas nuo 23 iki 7 val. bei šeštadieniais ir sekmadieniais visą parą.


Vienkainis tarifas:

1.1. Gyventojams – 45,0 ct/kWh

1.2. Gyventojams, naudojantiems elektros virykles* – 43,0 ct/kWh

1.3. Gyventojams, suvartojantiems per metus daugiau kaip 12000 kWh** – 41,0 ct/kWh
   

Dviejų laiko zonų tarifas:

2.1. Dieninis – 49,0 ct/kWh

2.2. Naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 36,0 ct/kWh

2.3. Dieninis tarifas gyventojams, naudojantiems elektros virykles* – 45,0 ct/kWh

2.4. Naktinis, šeštadienio ir sekmadienio tarifas gyventojams, naudojantiems elektros virykles* – 34,0 ct/kWh

2.5. Dieninis tarifas suvartojantiems per metus daugiau kaip 12000 kWh** – 44,0 ct/kWh

2.6. Naktinis, šeštadienio ir sekmadienio tarifas gyventojams, suvartojantiems per metus daugiau kaip 12000 kWh** – 33,0  ct/kWh.