Duomenis apie gyventojų pajamas ir išlaidas būtina pateikti iki vasario 15 dienos

Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Telšių AVMI) primena, kad vadinamieji tretieji asmenys (t. y., darbdaviai, bankai, gyvybės draudimo bendrovės, aukštojo mokslo įstaigos ir t.t.) iki vasario 15 d. mokesčių administratoriui turi pateikti duomenis apie gyventojams praėjusiais metais išmokėtas pajamas bei patirtas išlaidas, mažinančias apmokestinamąsias pajamas. Remiantis šia informacija bus formuojamos preliminarios metinės gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos.
  

„Labai svarbu, kad tretieji asmenys laiku pateiktų teisingą informaciją apie mokesčių mokėtojų praėjusių metų pajamas ir išlaidas, nes nuo to priklauso sklandus gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas. Dėl neteisingai pateiktos informacijos dažnai nukenčia gyventojai, laukiantys pajamų mokesčio permokos. Jei gyventojo elektroniniu būdu pateiktos deklaracijos duomenys nesutampa su Mokesčių inspekcijos turima informacija, kurią klaidingai pateikė darbdaviai ar tretieji asmenys, deklaruota gyventojų pajamų mokesčio permoka grąžinama tik tada, kai pateikiama teisinga informacija“, – sako Telšių AVMI Švietimo ir konsultavimo skyriaus vedėja Vilija Barštienė.  

 

Telšių AVMI primena, kad paprasčiau ir greičiau informaciją apie gyventojų pajamas ir išlaidas darbdaviai ir tretieji asmenys gali pateikti naudodamiesi Elektronine deklaravimo sistema. Daugiau informacijos galima gauti paskambinus trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, apsilankius interneto svetainėje adresu www.vmi.lt arba atvykus į Mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių.