Mažės išmokos mirusių pensininkų artimiesiems

ATN.LT

 Seimas po svarstymo antradienį pritarė Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisoms, kurios numato, kad mirus pensijos gavėjui pensija jį palaidojusiems asmenims bus išmokama už mirties mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta, ir dar paskirta vieno mėnesio pensijos dydžio išmoka. Dabar mirus pensijos gavėjui, pensija jį palaidojusiems asmenims išmokama už du mėnesius ir už mirties mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta. Po svarstymo už tokias įstatymo pataisas balsavo 63, prieš – 46, susilaikė du tautos išrinktieji.

 

Patvirtinus naują valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį ir (ar) naujas einamųjų metų draudžiamąsias pajamas, pensijos bus atitinkamai apskaičiuojamos pagal naujus dydžius. Šiuo metu Pensijų įstatyme numatytas tik pensijų perskaičiavimas pagal einamųjų metų draudžiamąsias pajamas ir bazinės pensijos dydį, kai šie dydžiai yra didinami.

 

Atsižvelgus į tai, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. autorines pajamas bei iš atlikėjo ar sporto veiklos pajamas gaunantys asmenys, kurie neturi darbdavio, socialinio draudimo įmokas moka nuo pusės pajamų, todėl jiems patobulintame įstatymo projekte numatytas pereinamasis laikotarpis.

 

Seimas nepritarė socialdemokrato Edvardo Žakario siūlymui numatyti pensijų laikiną mažinimą ir jų kompensavimą. Taip pat nepritarta Darbo partijos frakcijos nario Mečislovo Zasčiurinsko siūlymui įpareigoti Vyriausybę pateikti Seimui konkrečią informaciją, nurodančią, kur, kokiai programai ar priemonei bus naudojami įstatymo projekto pakeitimais neišmokami žmonėms pinigai.

 

Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko, konservatoriaus Rimanto Jono Dagio teigimu, komitetas nepritarė Seimo nario siūlymui, „nes tu pinigų nėra”.
„Aš galiu atsakyti: niekur nebus padėta, nes tų pinigų paprasčiausiai nėra”, – aiškino R.J.Dagys.

 

www.atn.lt