Kils elektros kaina

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai patvirtinus skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų viršutines ribas, akcinės bendrovės „VST” valdyba pateikė komisijai pakoreguotą kainų ir tarifų taikymo tvarką.

2009 metais elektros gamybos kaina didėja 3,28 ct./kWh, perdavimo – 1,19 ct./kWh ( perdavimo 1,05 ct./kWh., galios rezervavimas 0,14 ct./kWh ct.). Bendras gamybos ir perdavimo paslaugos kainos augimas– 4,47 ct./kwh.

„Atsižvelgiant į patvirtintas padidėjusias kainas, kai vien gamybos kaina didėja 3,3 ct./kWh, elektros energijos skirstymo tarifas, bendrovės pateiktas komisijai, keičiasi tik 0,29 ct./kWh. Prašome kompensuoti tik technologines sąnaudas, kurias bendrovė patiria padidėjus elektros energijos gamybos ir perdavimo paslaugų kainoms”, – sako Lina Minderienė, akcinės bendrovės „VST” Finansų tarnybos direktorė.

 

2009 metų elektros energijos tarifų pasikeitimo pagrindinės priežastys yra padidėjusios gamybos ir perdavimo kainos.

„VST” skaičiavimais įmonėms vidutiniškai elektros kaina keisis apie 4,5 ct./kWh be PVM, gyventojams – apie 5,93 ct./kWh be PVM. Vidutiniškai elektros energijos kaina klientams keisis 4,76 ct./kWh be PVM.

„Atsižvelgdama į esamą ekonominę situaciją, bendrovės valdyba priėmė sprendimą keisti kainas tik dėl patiriamų nuostolių kompensavimo”, – sako Lina Minderienė, akcinės bendrovės „VST” Finansų tarnybos direktorė.

Nors skirstymo tarifas keisis tik dėl bendrovės patiriamų nuostolių kompensavimo, „VST” toliau nuosekliai investuos į elektros tinklą.