Mažeikių r. savivaldybės tarybos posėdis

Šiandien, spalio 31 d., 10 val. Mažeikių savivaldybės posėdžių salėje (Stoties g. 18) vyko Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jo metu nagrinėjami 46 klausimai iš 47. Sprendimą dėl socialinio būsto pirkimo komisijos ataskaitos patvirtinimo Mažeikių meras Vilhelmas Džiugelis pasiūlė išbraukti, nes šis klausimas dar nėra galutinai apsvarstytas ir trūksta duomenų. 12 darbotvarkės punktų buvo programinio biudžeto pagrindų pristatymai. Mažeikių rajono savivaldybės taryba beveik visais klausimais buvo vieninga ir vienbalsiai balsavo „už”. Daugiausia dėmesio ir klausimų susilaukė sprendimas dėl Mažeikių rajono savivaldybės objektų sąrašo, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. T1 – 216 „Dėl 2008 metų kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų lėšų vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti paskirstymo” pakeitimo. Kai kurie tarybos nariai susidomėjo ar galima vieną gatvę pakeisti kita, pradėjo svarstyti ar tai pirmo būtinumo darbai ar ne. Tokius pasisakymus Mažeikių meras vertino labai skeptiškai. Jo nuomone tarybos posėdyje ne vieta ir ne laikas tokiems svarstymams, tam buvo komitetų posėdziai, kuriuose visi šitie klausimai turėjo būti išnagrinėti.