Išrinkta nauja Mažeikių rajono švietimo įstaigų direktorių taryba

 Praėjusią savaitę Švietimo skyiuje vykusiame pasitarime buvo išrinkta nauja Mažeikių rajono švietimo įstaigų direktorių taryba. Prieš tai vykusiame pasitarime visų rajono švietimo įstaigų vadovai aptarė, kaip taryboje bus atstovaujamos įvairių tipų įstaigos.
Nutarta, jog gimnazijas, vidurines ir pradines mokyklas, lopšelius-darželius bei neformalaus ugdymo įstaigas atstovaus po vieną atstovą, o pagrindines mokyklas – du atstovai.

 

Slaptu balsavimu gimnazijų atstove išrinkta Merkelio Račkausko gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė. Vidurines mokyklas atstovaus Sodų vidurinės mokyklos direktorė Birutė Liutkuvienė. Pagrindinių mokyklų atstovėmis tapo Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorė Janina Norvilienė ir Žemalės pagrindinei mokyklai vadovaujanti Audronė Dipševičienė.

 

Pradinių mokyklų atstove išrinkta K. Jagmino pradinės mokyklos direktorė Janina Gendvilienė, vaikų lopšelių-darželių – „Bitutės“ lopšelio-darželio direktorė Asta Samoškienė. Neformalaus ugdymo įstaigas atstovaus Moksleivių namų direktorė Birutė Jurkienė.

 

Švietimo įstaigų direktorių tarybos nariai susirinkę į pirmąjį posėdį išrinks tarybos pirmininką.

Kaip informavo Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus, direktorių taryba renkama dviems metams. Jos nariai posėdžiuose aptaria teisės aktus, įvairias priemones ir darbus, išsako atstovaujamų įstaigų vadovų nuomones. Pasak A. Stonkaus, direktorių taryba yra patariamasis Švietimo skyriaus balsas.

 

www.infomazeikiai.lt