Kubilius: valdininkų skaičius kitąmet tikrai mažės

Alfa.lt

 

Pasak ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus, pasirodę teiginiai, kad valdininkų skaičius neva nemažės, yra visiškai nepagrįsti, nes kitų metų biudžeto projektas dar nėra parengtas, todėl ir visos diskusijos dėl būsimų asignavimų šiandien yra ankstyvos ir neprasmingos.
„Galiu užtikrinti, kad mažinsime ir valdininkų skaičių, ir asignavimus jiems išlaikyti. Nacionalinio susitarimo projekte esame numatę valdininkų skaičių mažinti net 20 proc.“, – teigė premjeras A. Kubilius.

 

Teisingumo ministras yra pateikęs Finansų ministerijai racionalių pasiūlymų dėl biudžeto rengimo, į kuriuos pagal galimybes bus atsižvelgta rengiant 2010 metų biudžeto projektą.

 

Finansų ministerija pažymi, kad biudžeto projektas dar nėra parengtas, institucijoms išsiųsti tik preliminarūs skaičiai dėl galimų asignavimų dydžių. Institucijoms pateikta informacija apie darbo užmokesčio fondą irgi tėra preliminari, apskaičiuota remiantis šiuo metu priimtais ir galiojančiais sprendimais dėl darbo užmokesčio mažinimo.

 

Kai tik bus patvirtintas ir priimtas sprendimas dėl valdininkų skaičiaus mažinimo, tai iškart bus atspindėta ir 2010 m. biudžeto projekte. Vyriausybės pastangos sumažinti pernelyg išpūstą biurokratiją ryškiausiai atsispindi valstybės biudžeto asignavimuose, kurie yra skirti valdymo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčiui ir įmokoms į „Sodros“ biudžetą.

 

Palyginus 2009 m. tam skirtus asignavimus su G. Kirkilo vyriausybės siūlytu 2009 m. biudžeto projektu, yra sutaupyta 680 mln. Lt, o palyginus su 2008 m., biudžeto išlaidų yra sutaupyta 325 mln. Lt.

 

2009 m. tam yra skirta 4 206 992 tūkst. Lt, o socialdemokrato G. Kirkilo vadovaujama vyriausybė 2009 m. biudžeto projekte siūlė 4 887 120 tūkst. Lt, o 2008 m. biudžete tam buvo išleista 4 532 570 tūkst. Lt.

 

Primename, kad nuoseklaus valdininkų skaičiaus augimo tendencijos, kurias matėme valstybės tarnyboje 2003–2008 m., tik šiemet buvo sustabdytos.
Per pastaruosius penkerius metus realiai dirbančių visoje valstybės tarnyboje darbuotojų (be statutinių ir politinio pasitikėjimo) skaičius kiekvienais metais didėjo po 2–3 tūkstančius, kol 2009 m. sausio 1 d. pasiekė 52 670.

 

Palyginimui – prieš trejus metus tokių tarnautojų buvo 46 435. Tik šiemet valstybės tarnybos didėjimas buvo sustabdytas ir užimtų darbuotojų skaičius pradėjo mažėti.

 

Šiais metais jau tris kartus buvo mažintas bendras didžiausias leistinas pareigybių skaičius, kuris 2008 m. gruodžio 31 d. siekė daugiau nei 68 000. Šiandien šis skaičius siekia 66043, o nuo spalio 1 d. mažėja iki 62 450 leistinų pareigybių.