Savivaldybė imasi įgyvendinti projektą "Ventos" vidurinės mokyklos renovacija“

 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Ventos“ vidurinės mokyklos renovacija“ pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Projekto unikalus kodas: Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-81-001. 2009 m. balandžio 24 d. pasirašyta įgyvendinamo projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP3-3.4-ŪM-04-R-81-001, MS-185, bei šių metų rugpjūčio mėnesį parengtas techninis projektas.

 

Techninį projektą parengė UAB „Statybos projektų valdymas“. Šiuo metu yra rengiami viešųjų pirkimų dokumentai rangos darbams pirkti.

 

www.infomazeikiai.lt