Mokinių bendrojo lavinimo mokyklose sumažėjo 25 tūkst.

 

Statistikos departamento duomenimis, 2008–2009 mokslo metų pradžioje bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 465 tūkst. mokinių, palyginti su praėjusiais mokslo metais, mokinių sumažėjo 25 tūkst. (5 proc). 2008 m., palyginti su 2007 m., 1–4 klasėse mokinių sumažėjo 6,4 tūkst. (5 proc.), 5–10 klasėse – 18,4 tūkst. (7 proc.).


Nuo 2000 metų kasmet vis sparčiau mažėja mokinių. Per pastaruosius aštuonerius metus (2000–2008 m.) mokinių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose sumažėjo 139 tūkst. (23 proc.), arba daugiau nei šiuo metu yra gyventojų Šiaulių mieste (126 tūkst.). 2000–2004 m. mokinių bendrojo lavinimo mokyklose kasmet mažėjo vidutiniškai po 15 tūkst., o nuo 2005 m. – po 24 tūkst.

2008 m. rudenį į pirmą klasę atėjo 29,2 tūkst. vaikų, arba dviem tūkstančiais mažiau nei 2007 m. Pailgintos dienos grupes lanko 14,3 tūkst. pradinių klasių mokinių, jų dalis per metus išaugo nuo 9 iki 11 procentų.

2008–2009 mokslo metų pradžioje šalyje antroje pamainoje mokėsi 5,7 tūkst., arba 1,3 procento, mokinių (2007–2008 m. – 7,4 tūkst., arba 1,6 proc.). Dviem pamainomis dirbančių dieninių mokyklų per metus sumažėjo nuo 54 iki 44.

2008–2009 mokslo metų pradžioje šalyje veikė 1415 bendrojo lavinimo mokyklų, arba 57 mokyklomis mažiau nei prieš metus. Pastaraisiais metais labiausiai mažėjo pagrindinių ir vidurinių mokyklų skaičius. 2005–2008 m. buvo uždarytos arba reorganizuotos 69 pagrindinės ir 76 vidurinės mokyklos. O gimnazijų per šį laikotarpį padaugėjo nuo 107 iki 164, arba 1,5 karto. Mažiau kito suaugusiųjų mokyklų skaičius. Šiuo metu jose mokosi 12 tūkst. asmenų, dauguma jų (73 proc.) mokosi pagal vidurinio ugdymo programas ir siekia gauti brandos atestatą. Kas trečias suaugusiųjų mokyklos mokinys mokosi neakivaizdiniu būdu arba savarankiškai. Iš visų bendrojo lavinimo mokyklų 26 nevalstybinės, jose mokosi 4,5 tūkst. mokinių.

 

 

www.infomazeikiai.lt informacija.