Lietuva – išsilavinusių žmonių kraštas

Valstietis.lt

 

Lietuva užima antrąją vietą Europos Sąjungoje (ES) pagal išsilavinusių žmonių skaičių.

2008 metais ne žemesnio nei vidurinio išsilavinimo gyventojų nuo 25 iki 64 metų amžiaus dalis ES sudarė 71,5 proc., o Lietuvoje – 90,6 proc. Ją lenkė tik Čekija (90,9 proc.), pranešė Statistikos departamentas. Maltoje ir Portugalijoje ši dalis buvo mažiausia – atitinkamai siekė 27,5 ir 28,2 proc. Jaunimo nuo 20 iki 24 metų amžiaus išsilavinimas Europoje 2008-aisiais siekė 78,5 proc., tuo metu Lietuvoje – 89,1 proc.

 

Šie duomenys skelbiami departamento leidinyje anglų kalba „Lithuania in Europe 2008”. Čia taip pat pateikiami duomenys apie užimtumo lygį. 2008 metais jis ES siekė 65,9, Lietuvoje – 64,3 proc. Didžiausias užimtumo lygis buvo Danijoje (78,1 proc.), Nyderlanduose (77,2 proc.) ir Švedijoje (74,3 proc.), mažiausias – Maltoje (55,2 proc.), Vengrijoje (56,7 proc.) ir Italijoje (58,7 proc.). Nedarbo lygis ES šalyse sudarė 7 proc., Lietuvoje 5,8 proc.

 

Kaip skelbiama leidinyje, 2008 metais didžiausia namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis buvo Nyderlanduose (86 proc.), šiek tiek mažesnė – Švedijoje (84 proc.) ir Danijoje (82 proc.), o mažiausia – Bulgarijoje (25 proc.), Rumunijoje (30 proc.) ir Graikijoje (31 proc.). ES šis rodiklis sudaro 60, Lietuvoje – 51 proc.
2009 metų pradžioje ES gyveno 499,7 mln. gyventojų, daugiausia Vokietijoje (82,1 mln.), Prancūzijoje (64,1 mln.) ir Jungtinėje Karalystėje (61,6 mln.).

 

Lietuvoje tuo metu gyveno 3,3 mln., arba 0,7 proc. ES gyventojų. Šešiose ES šalyse – Latvijoje, Slovėnijoje, Estijoje, Kipre, Liuksemburge ir Maltoje – gyventojų mažiau nei Lietuvoje.

 

www.valstietis.lt