2008 m. padaugėjo socialinių paslaugų namuose gavėjų

 

Statistikos departamentas praneša, kad 2008 m. pagalbos ir socialinės globos namuose paslaugos buvo suteiktos 13,3 tūkst. žmonių, arba 5,1 tūkst. asmenų (62 proc.) daugiau nei 2007 m. Kaip ir ankstesniais metais, apie tris ketvirtadalius (72 proc.) socialinių paslaugų namuose gavėjų sudarė senyvo amžiaus asmenys, ketvirtadalį (24 proc.) – darbingo amžiaus asmenys su negalia ir 4 procentus vaikai su negalia. Du trečdaliai paslaugų gavėjų buvo moterys.

 

2008 m. pabaigoje pagalbos ir socialinės globos paslaugas asmens namuose teikė 1496 socialinio darbuotojo padėjėjai ir lankomosios priežiūros darbuotojai, arba 6,5 procento daugiau nei 2007 m.

Penktadaliu padaugėjo asmenų, kurie dėl objektyvių priežasčių patys organizavosi socialinių paslaugų teikimą namuose ir 2008 m. tam tikslui 655 žmonės gavo pagalbos pinigus.

2008 m. dienos centruose lankėsi 24,6 tūkst. senyvo (pensinio) amžiaus žmonių, tai beveik trečdaliu mažiau nei 2007 m. Suaugusiųjų su negalia dienos centrų lankytojų skaičius sumažėjo 7 procentais ir sudarė 18,1 tūkst., vaikų su negalia – padaugėjo 5 procentais ir sudarė 2,0 tūkst.

Senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys negalintys pasirūpinti savimi gali apsigyventi globos įstaigose. Šių įstaigų tinklas plečiasi. 2008 m. buvo įsteigti 4 nauji senelių globos namai su 130 vietų. Iš viso 2008 m. pabaigoje veikė 104 globos įstaigos seniems žmonėms su 5,4 tūkst. vietų, iš jų 94 procentai buvo užimtos. 2008 m. senelių globos namuose apsigyveno 1264 žmonės, tai 10 procentų daugiau nei 2007 m.

 

2008 m. pabaigoje veikė 26 globos įstaigos suaugusiems asmenims su negalia, jose buvo 5,3 tūkst. vietų. 2008 m. globos įstaigose suaugusiems asmenims su negalia apgyvendinti 296 žmonės, tai 3 procentais daugiau nei 2007 m.

2008 m. pabaigoje, kaip ir 2007 m., beveik trečdalis senelių namų globotinių buvo vieniši – neturėjo vaikų ir artimųjų arba buvo jų nelankomi, globos įstaigose suaugusiems neįgaliesiems tokių globotinių – mažiau nei pusė.

Steigiamos naujo tipo socialinių paslaugų įstaigos – savarankiško gyvenimo namai, kuriuose gyvenantys asmenys (šeimos) iš dalies padedant socialiniams darbuotojams patys tvarkosi savo buitį. 2008 m. pabaigoje veikė 9 tokio pobūdžio namai su 193 vietomis.

 

Vaikams ir jaunimui su negalia 2008 m. pabaigoje veikė 4 globos namai (pensionatai) su 732 vietomis. Juose gyveno 711 vaikų ir jaunuolių, iš kurių kas ketvirtam buvo nustatyta globa (rūpyba). Specialiosiose mokyklose bei specialiojo ugdymo centruose 2008 m. pabaigoje gyveno 3,6 tūkst. vaikų su negalia, iš jų kas dešimtas – našlaitis ir tėvų globos netekęs vaikas. Palyginti su 2007 m., gyventojų skaičius šiose įstaigose beveik nepasikeitė.

 

Informaciją pateikė Socialinės apsaugos ir sveikatos statistikos skyriaus vedėja Aldona Ablingienė

 

www.infomazeikiai.lt