Paslaugos "Labas" reklamos teiginys pripažintas klaidinančiu

Konkurencijos taryba nutarė UAB „Bitė Lietuva” skleistą paslaugos „Labas” reklamą, kurioje teigiama „Gauk 10 ct už kiekvieną iš kito tinklo priimto skambučio minutę”, pripažinti klaidinančia reklama. Už klaidinančios reklamos naudojimą UAB „Bitė Lietuva” skirta 20 000 Lt bauda. Bendrovė taip pat įpareigota nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą, jeigu šie veiksmai dar tęsiami.

Skirdama baudą Konkurencijos taryba atsižvelgė į didelius pažeidimo trukmę ir mastą (reklama buvo skleidžiama nacionaliniuose dienraščiuose, TV kanalais, per radijo stotis, lauko reklamoje, kino teatruose, internete), bei įvertino sunkinančią aplinkybę – pažeidimas padarytas pakartotinai per metus nuo baudos už Reklamos įstatymo pažeidimą paskyrimo. Buvo atsižvelgta ir į atsakomybę lengvinančią aplinkybę – bendrovė savo noru užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms.

Įvertinusi vartotojos skunde išdėstytas ir kitas tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad reklamos teiginys „Gauk 10 ct už kiekvieną iš kito tinklo priimto skambučio minutę” yra neteisingas. Iš minimo paslaugos „Labas” reklamos teiginio galima suprasti, kad už kiekvieną iš kito tinklo atsiliepto skambučio minutę vartotojas gauna premiją – 10 ct. Tačiau, priėmus skambutį iš fiksuoto ryšio tinklo, minima premija nebuvo generuojama iki 2008 m. liepos 18 d., o priėmus skambutį iš ne Lietuvos tinklo minima premija nėra generuojama iki šiol. Šis reklamos teiginys galėjo suklaidinti vartotojus bei paveikti jų ekonominį elgesį, t.y. sprendimus bei veiksmus, susijusius su UAB „Bitė Lietuva” teikiamos paslaugos „Labas” įsigijimu ir naudojimusi.

UAB „Bitė Lietuva” atstovai iš esmės sutiko su tyrimo išvadomis ir pripažino buvus Reklamos įstatymo pažeidimą.