leidimas

Skambutis, pakelia ragelį tėvas:
– Taip?
– Laba diena, norėjau paklausti ar jūsų dukrą galima?
– Kad jos nėra namie…
– Ne, jūs nesupratot, ji tai pas mane, bet ar ją galima?