Riteris

..Išjoja riteris į kryžiaus žygį. Uždėjo žmonai skaistybės diržą, raktą padavė geriausiam draugui ir sako: jei negrįšiu po ketverių metų- atrakink, tegu džiaugiasi gyvenimu…Joja susimąstęs, tik girdi, kad užpakaly žemė dunda ir tolumoj dulkių stulpas kyla. Pasiveja riterį draugelis ir, vos atgaudamas kvapą, pralemena:-raktas ne tas.