Užsienio kalba

Susitinka du arkliai.
– Yhaha,- sveikinasi pirmasis.
– Mūūū,- atšauna kitas.
– Kas čia dabar?- nustemba arklys.
– Mokausi užsienio kalbos,- nuramina antrasis.