Malkos

Naktį kažkas beldžiasi į kaimo sodybos duris.
– Ar jums malkų reikia? – klausia nepažįstamas žmogus.
– Nereikia,- atsako užsimiegojęs kaimietis.
Rytą išeina žmogelis į lauką ir mato – nebėra malkų.