2010 metais numatomi pokyčiai brandos egzaminų organizavime

Atsižvelgiant į Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių planą, 2010 metais numatoma neorganizuoti tų pasirenkamųjų mokomųjų dalykų (matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų) mokyklinių brandos egzaminų, kurie turi valstybinių brandos egzaminų atitikmenis. Privalomas lietuvių (gimtosios ir valstybinės) kalbos brandos egzaminas bus mokyklinis ir valstybinis. Taip pat bus organizuojami mokykliniai gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), geografijos, dailės, muzikos, muzikologijos ir naujas technologijų mokyklinis egzaminas.

 

Bendrojo lavinimo egzaminų ir moksleivių pasiekimų tyrimų taryba pritarė matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų valstybinių brandos egzaminų programų pakeitimų projektams ir 2010 m. numatomo įvesti technologijų mokyklinio egzamino programai. Programų projektus su pažymėtais pakeitimais galite rasti Švietimo plėtotės centro svetainėje www.pedagogika.lt.

 

Egzaminų programų projektuose numatyta, kad valstybinių brandos egzaminų užduotys turi būti parengtos taip, kad būtų galimybė kartu įvertinti mokinio bendrojo kurso programos pasiekimus. Bandomųjų egzaminų užduotys pagal pakeistas programas bus parengtos ir pateiktos mokykloms 2010 m. vasario – kovo mėn.

 

Dėl numatytų pakeitimų brandos egzaminų sesija sutrumpės viena savaite. Numatoma, kad kitąmet egzaminai prasidės ne gegužės viduryje, o nuo birželio 7 dienos. Tokiu būdu bus išvengta mokslo metų ir egzaminų sesijos „persidengimo“, trikdančio įprastą ugdymo procesą mokyklose. Brandos egzaminų sesijos tvarkaraščio projektas paskelbtas Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.egzaminai.lt.

 

Brandos egzaminų pakeitimai sudarys sąlygas teisingiau palyginti mokinių rezultatus stojant į aukštąsias mokyklas. Šiuo metu tarpusavyje lyginti du mokinius, laikiusius mokyklinį ar valstybinį dalyko egzaminus, dėl skirtingų egzaminų tikslų, turinio reikalavimų, administravimo, vertinimo yra sudėtinga.

 

2010 m. brandos atestatui gauti reikės išlaikyti 2 brandos egzaminus – privalomąjį lietuvių kalbos ir vieną pasirenkamąjį. Iš viso abiturientas galės laikyti 6 brandos egzaminus. Nuo 2010 metų numatoma, kad pakartotinėje sesijoje egzaminus bus leidžiama laikyti tik tiems, kurie dėl pateisinamos priežasties nelaikė valstybinio brandos egzamino ar mokyklinio brandos egzamino, bei tiems, kurie per pagrindinę sesiją nebus išlaikę valstybinio ar mokyklinio lietuvių kalbos brandos egzamino.

www.infomazeikiai.lt