Peržiūrėtas bendras susitarimas dėl motinystės(tėvystės) atostogų

Nauju bendruoju susitarimu motinystės (tėvystės) atostogos kiekvienam iš tėvų pailgintos nuo trijų iki keturių mėnesių; susitarimas taikomas visiems samdomiems darbuotojams nepriklausomai nuo sutarties pobūdžio. Šiandien rytą vykusioje oficialioje pasirašymo ceremonijoje dalyvavo už užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes atsakingas Komisijos narys Vladimíras Špidla.

 

Naują bendrąjį susitarimą dėl motinystės (tėvystės) atostogų pasirašė šie Europos socialiniai partneriai: Europos profesinių sąjungų konfederacija (CES), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjunga (BUSINESSEUROPE), Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centras (CEEP) ir Europos amatų, mažų ir vidutinių įmonių asociacija (UEAPME).

Naujuoju susitarimu:

• kiekvieno iš tėvų motinystės (tėvystės) atostogos pailginamos nuo 3 iki 4 mėnesių;vieno iš keturių mėnesių nebus galima perkelti į kito iš tėvų atostogas;

• nustatoma, kad susitarimas taikomas visiems tėvams nepriklausomai nuo jų sutarties pobūdžio (terminuota sutartis, ne visos darbo dienos sutartis ir t. t.);

• po motinystės (tėvystės) atostogų į darbą grįžtantiems tėvams suteikiama galimybė prašyti pritaikyti jų darbo sąlygas (pavyzdžiui, darbo laiką);

• suteikiama didesnė apsauga ne tik dėl atleidimo iš darbo, bet ir dėl nepalankaus vertinimo pasinaudojus teise į motinystės (tėvystės) atostogas.

 

Dabar Komisija išnagrinės susitarimo nuostatas ir, vadovaudamasi Socialinio dialogo sutarties nuostatomis, iki vasaros pasiūlys Tarybai įgyvendinti susitarimą direktyva.Taryba direktyvą turės priimti kvalifikuota balsų dauguma.

 

www.infomazeikiai.lt