Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavime – apdovanojimai mažeikiškiams ūkininkams

Birželio 4 d., ketvirtadienį, Vazgaikiemyje (Prienų r.) vyko suvažiavimas, skirtas paminėti Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) 90-čiui nuo įkūrimo ir 20-čiui nuo atkūrimo. Žemdirbius pasveikino Žemės ūkio ministras Kazimieras Starkevičius, viceministras Aušrys Macijauskas, kiti garbūs svečiai. Aktyviausiems Lietuvos ūkininkų sąjungos nariams įteikti padėkos raštai, suvenyrai bei atminimo dovanos.

 

Tarp apdovanotųjų – ir du mažeikiškiai ūkininkai, Savivaldybės tarybos nariai. Lietuvos ūkininkų sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkui Andriejui Virkučiui Žemės ūkio ministras K. Starkevičius įteikė padėkos raštą už aktyvią visuomeninę veiklą. Auksodės kaime ūkininkaujančiam Antanui Teniui už aktyvią visuomeninę veiklą ir pažangų ūkininkavimą ministras įteikė simbolinį Žemės ūkio ministerijos obuolį.

 

LŪS pirmininkas Jonas Talmantas priminė susirinkusiesiems sąjungos kūrimąsi, papasakojo apie dabartinę situaciją. Apie organizacijos istoriją taip pat kalbėjo sąjungos atkūrėjai – prof. Jonas Čiulevičius, laikraščio „Ūkininko patarėjas“ vyr. redaktorius Vytenis Neverdauskas.

 

LŪS įkurta 1919 m. ir veiklą vykdė iki 1940 m. sovietinės okupacijos. Pirmasis Ūkininkų sąjungos pirmininkas buvo Prezidentas Aleksandras Stulginskis. 1989 m. įvyko pirmasis atkurtos LŪS suvažiavimas. Po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo LŪS buvo ta organizacija, kuri padėjo ūkininkams susigaudyti besikeičiančioje aplinkoje, atstovavo žemdirbių interesus, skatino užsiimti žemės ūkio veikla. Po Nepriklausomybės atgavimo buvo pradėta vykdyti žemės reforma.

 

Atsiradus galimybei atstatyti žemės nuosavybės teises, ūkininkauti pradėjo daug asmenų. Nemaža dalis naujųjų ūkininkų neturėjo tinkamo žemės ūkio išsilavinimo, stokojo žinių, kurios padėtų pelningai plėtoti ir vystyti ūkį. Susiklosčius tokiai situacijai žemės ūkyje, labai išaugo poreikis konsultuoti ir mokyti ūkininkus, kelti jų kvalifikaciją. Šiai problemai išspręsti 1993 m. įkurta Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Viena iš jos steigėjų buvo Lietuvos ūkininkų sąjunga.

 

Keičiantis visuomeninių organizacijų įstatymui į Asociacijų įstatymą buvo priimtas sprendimas, jog organizacijos nariais bus iki šio laiko veikę rajoniniai skyriai. Šiuo metu asociacijos „Lietuvos ūkininkų sąjunga“ nariais yra juridiniai asmenys – 37 rajoniniai skyriai.

 

Nuo 1989 m. iki 2008 m. LŪS vadovavo Povilas Paštukas, J. Čiulevičius, Vidmantas Butkus, Virgilijus Šironas, Saulius Cironka ir Genutė Staliūnienė. Pernai pirmininku išrinktas J. Talmantas.
Po pasisakymų, padėkų ir apdovanojimų įteikimo bei sveikinimų šventės dalyviams koncertavo grupės „el Fuego“ ir „Jonis“, vyko šokėjų pasirodymai.

 

www.infomazeikiai.lt