Kanceliarijos skyriaus vedėjas – J. Sperauskas

 

Mažeikių Savivaldybės ryšių su visuomene skyrius informuoja, kad nuo šiandien, rugsėjo 17 d., Mažeikių rajono savivaldybės administracijos kanceliarijos skyriaus vedėjo pareigas pradėjo eiti Juozas Sperauskas.

Administracijos direktorius Bronius Kryžius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ 

ir atsižvelgdamas į Turto valdymo skyriaus vedėjo Juozo Sperausko prašymą „Dėl perkėlimo į kitas pareigas“ nuo 2010 m. rugsėjo 17 dienos perkėlė Juozą Sperauską iš Turto valdymo skyriaus vedėjo pareigų į Kanceliarijos skyriaus vedėjo pareigas.

 

Pareigybės lygis A, kategorija 13.

 

{parasas}