Susipažinkime su Bugenių kaimo bendruomenė…

 

Bugenių kaimo bendruomenė yra Bugenių kaimo gyventojų savanoriškas susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti. Bendruomenė įregistruota 2003 m. gruodžio 31 d. Nuo įsteigimo iki 2007 m. bendruomenei vadovavo Biruta Rudienė, vėliau ją pakeitė Regina Brazdauskienė.

Nuo bendruomenės įsteigimo leidžiamas laikraštis „Šerkšnės vingis” (redaktorė: Irena Cilinginienė). Bendruomenės gyventojams rengiamos paskaitos, susirinkimai, posėdžiai. Kiekvienais metais organizuojama Šv. Velykų popietė, Joninių, vasaros palydų, Šv. Kalėdų, Naujųjų metų šventės, organizuojamos išvykos į kitų kaimo bendruomenių ar miestų šventes.

Bendruomenės atstovai dalyvavo Lietuvos kaimo bendruomenių ir žemdirbių šventėje 2007 m. Varniuose ir 2008 m. Tytuvėnuose, Budraičių kaime. Bugenių jaunimas Varniuose vykusioje šventėje laimėjo antrąją vietą sportinių varžybų estafetėje „Troškulys“, o Tytuvėnuose toje pačioje rungtyje pavyko iškovoti pirmąją vietą.
Stengiamasi kuo aktyviau dalyvauti projektinėje veikloje: sėkmingai įgyvendinti du projektai iš Mažeikių rajono Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos – tai sporto ir fiziškai aktyvios veiklos organizavimas bendruomenėje „Mūsų tikslas – sveikata“ ir „Puoselėkime savo sveikatą“. Šiuo metu laimėtas trečias projektas – informacinės medžiagos apie alkoholio ir kitų priklausomybių paskaitų rengimas bendruomenės gyventojams „Pažink ir ugdyk save“. Pateikta paraiška „Vaikai – tai mūsų ateitis, tad padėkime jiems“ Žemės ūkio ministerijai pagal Valstybės kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių rėmimo programą. Bendruomenės iniciatyva sudarytas Bugenių kaimo gyvenvietės gatvių planas, gatvėms suteikti pavadinimai.
Bugenių kaimo gyventojai aktyviai kovoja prieš danų kiaulių komplekso plėtrą, surengtas ne vienas piketas prie Mažeikių rajono Savivaldybės, piketas Vilniuje prie Danijos ambasados. Teisme Bugenių kaimo bendruomenė buvo įtraukta kaip trečiasis suinteresuotas asmuo (teismuose atstovavo du bendruomenės atstovai: Vaidotas Jermolavičius ir Stasys Skurvydas).
„Esame aktyvūs ir stengiamės išsaugoti savo bendruomenės vertybes“, – sako bendruomenės pirmininkė R. Brazdauskienė.
Daugiau informacijos apie Bugenių kaimo bendruomenę galima rasti internete, adresu: www.freewebs.com/bugeniai.

 

 

Informacija paruošta padedant Bugenių kaimo bendruomenės pirmininkei Reginai Brazdauskienei.