„ORLEN Lietuva“ gamykloje vyko gaisro likvidavimo pratybos

„ORLEN Lietuva“ naftos perdirbimo produktų gamykloje surengtos civilinės saugos funkcinės pratybos, kurių metų bendrovės civilinės saugos pajėgos imitavo gaisro likvidavimą ir būtinosios pagalbos suteikimą.

Civilinės saugos funkcinių pratybų metu „ORLEN Lietuva“ naftos produktų gamyklos teritorijoje buvo imituotas gaisras, kuris tariamai kilo į aplinką išsiveržus ir užsidegus aukštos temperatūros vakuuminiam distiliatui.

Pratybose dalyvavo gamyklos ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, ugniagesių, apsaugos, medikų ir elektrikų komandos, bendrovės darbuotojai ir rangovinės organizacijos.

 

„Pagal pirminį vertinimą, pratybos parodė, kad bendrovės Ekstremalių situacijų koordinavimo centras sugeba kontroliuoti situaciją ir veikti pagal avariniame plane numatytą eigą“, – sakė pratyboms vadovavęs „ORLEN Lietuva“ generalinio direktoriaus pavaduotojas gamybinės veiklos valdymui Viktoras Vasilavičius.

 

Civilinės saugos pratybos gamyklos mastu rengiamos įstatymų numatyta tvarka kas 2 metai.

 

„ORLEN Lietuva“ komunikacijos skyriaus viršininko informacija

 

{parasas}