Mažeikiškiai žemėtvarkininkai gali likti be darbo?!

Nuo 2009 metų rugpjūčio 1 dienos numatyta atleisti 42 teritorinių žemėtvarkos skyrių specialistus. Į šį skaičių patenka visi Mažeikių, Plungės ir Telšių rajonų žemėtvarkos skyrių specialistai, dirbantys seniūnijose bei dalis rajonų žemėtvarkos skyrių specialistų. Žemėtvarkininkų atleidimo priežastis – nepakanka Vyriausybės skiriamų lėšų darbo užmokesčiui ir žemės reformai vykdyti.

 

Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą sumažintas „Žemės ūkio institucijų išlaikymo“ programos finansavimas. Iš minėtos programos finansuojami Telšių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Mažeikių, Plungės, Telšių rajonų žemėtvarkos skyriai. Atsižvelgiant į faktą, kad turimų lėšų nepakaks darbo užmokesčiui ir žemės reformai vykdyti, numatyta atleisti teritorinių žemėtvarkos skyrių specialistus.

 

Siekdami išvengti gyventojų nepasitenkinimo ir galimų nesusipratimų, prašytume suinteresuotus asmenis nuo rugpjūčio 1 dienos visais žemės reformos ir žemėtvarkos klausimais kreiptis tiesiogiai į skyrius: Mažeikių rajono žemėtvarkos skyrių, adresu: Laisvės g. 39 , Mažeikiai, tel. (8 443) 25 136; į Plungės rajono žemėtvarkos skyrių, adresu: Vytauto g. 12, Plungė, tel. (8 448) 72 259; į Telšių rajono žemėtvarkos skyrių, adresu: Respublikos g. 32, Telšiai, tel. (8 444) 56 130.

Minėtas įstatymas sumažino ir „Žemės reformos“ programos lėšas, iš kurių finansuojami žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo bei įgyvendinimo darbai. Trūkstant lėšų žemės reformos darbams, 2009 metais žemėtvarkos projektuose suformuotų ir patvirtintų valstybės parduodamų, nuomojamų, perduodamų neatlygintinai naudotis patikėjimo teise žemės sklypų ribų paženklinimas vietovėje, kadastriniai matavimai ir kadastro duomenų bylų dokumentų parengimo darbai biudžeto lėšomis finansuojami nebebus. Šie darbai galės būti apmokami  fizinių ir juridinių asmenų lėšomis. Dėl minėtų darbų užsakymo ir jų atlikimo suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys gali kreiptis į minėtus žemėtvarkos skyrius.

Suinteresuotus asmenis norėtume įspėti, kad likę žemėtvarkos skyrių specialistai ne visada laiku galės išnagrinėti jūsų pateiktus prašymus bei skundus.

 

www.infomazeikiai.lt