Savivaldybėse prasideda teroras prieš mokytojus

 

Lietuvos Respublikos Seimas š.m. gegužės 7 d. patvirtino Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą. Šiuo įstatymu sumažintas mokinio krepšelio dydis 36 litais (buvo – 3774 litai, patvirtintas – 3738 litai). Todėl savivaldybėms mažinama tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti. (2009 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti 2009 m. sudarė 2,305 mlrd. Lt.).


Maždaug 95 proc. mokinio krepšelio lėšų sudaro mokytojų algos, likusi dalis – kitos su mokinių ugdymu susijusios išlaidos. Nors valdžia deklaruoja, kad mokinio krepšelio dalis, skirta mokytojų atlyginimams, nemažinama, nes nesikeičia sutartinių moksleivių skaičiaus nustatymo koeficientai ir pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo aprašas, tačiau kai kurios savivaldybės, piktnaudžiaudamos taupymu, pažeisdamos teisės aktus, socialinio dialogo ir demokratiškumo principus verčia mokyklas taupyti mokytojų sąskaita.

Kai kuriose mokyklose, ypač ten, kur nėra profesinių sąjungų, jau prasidėjo tikras teroras prieš mokytojus ir kitus švietimo darbuotojus: verčiama „savanoriškai” eiti nemokamų atostogų, keičiamos darbo sutartys, liepiama atsisakyti klasės auklėtojo valandų, nebemokama už pavadavimus, mažinami atlyginimai, nors visa tai LR Darbo kodeksas griežtai draudžia.

Vyriausybė vis dar nenori vadovautis socialinės partnerystės principais: svarbių švietimo darbuotojams socialinių ir ekonominių klausimų eilinį kartą nederina su socialiniais partneriais – Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija (LŠMPSF), kitomis profsąjungomis. O savivaldybių valdžios atstovai kaip mat „mokosi” iš Vyriausybės: taupymo priemonių ir būdų net nesirengiama derinti su socialiniais partneriais savivaldybių Trišalėse Tarybose ar kitose struktūrose. Grasinama atleidinėti žmones iš darbo, jei jie atsisakys paklusti. Neatsižvelgiama net į tai, jog artėja pats atsakingiausias metas mokyklose – brandos egzaminai.

Todėl LŠMPSF pareiškia, jog daugelis savivaldybių reikalavimų taupyti mokytojų atlyginimų sąskaita yra neteisėti ir niekuo nepagrįsti. Švietimo darbuotojų atstovai kategoriškai reikalauja, kad savivaldybių valdininkai, mokyklų vadovai laikytųsi įstatymų ir socialinės partnerystės principų. Kartu Federacija ragina mokytojus nepasiduoti ir priešintis teisės aktų pažeidimams. Efektyviausiai savo teises galima apginti susibūrus į profesinę sąjungą. Ginant teises Federacijos teisininkai ir konsultantai teiks visą teisinę ir organizacinę pagalbą.

 

 

www.infomazeikiai.lt