Nemokamą maitinimą mokykloje gaus 45 proc. mažiau vaikų

www.vtv.lt

Šiemet nemokamą maitinimą mokykloje gaus apie 111 tūkst. mokyklinio amžiaus vaikų iš mažas pajamas gaunančių šeimų. Tai 45 proc. mažiau negu praėjusiais metais, kai maitinimas buvo skiriamas visiems be išimties vaikams, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas besimokantiems mokiniams, kurie 2008 m. gavo paramą mokinio reikmenims įsigyti (vidutinės pajamos vienam šeimos nariui neviršijo 525 litų), nuo 2009 m. sausio 1 d. iki mokslo metų pabaigos nemokami pietūs bus skiriami be atskiro prašymo.

„Nemokamas visų pradinukų maitinimas nebuvo socialiai teisingas, nes valstybė vienodai rėmė mažai uždirbančių ir pasiturinčių tėvų vaikus, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja Jolanta Ramonienė. – Tačiau sprendimas turėjo ir privalumų, ir trūkumų“.

Viena vertus, išryškėjo mokyklų neūkiškumas, nemokėjimas motyvuoti mokinių ir mokytojų, daug maisto buvo išmetama. Kita vertus, nemažai tėvelių džiaugėsi, kad vaikai, užuot nusipirkę picas ar kitą ne itin sveiką maistą, pradėjo valgyti įvairias košes ir sriubas.

„Įdomu, kad būtent pasiturintys tėvai rado daugiau nemokamo maitinimo privalumų, pastebėję gerėjančius atžalų maitinimosi įgūdžius, – akcentavo J.Ramonienė. – Be to, nepasiturinčių šeimų vaikai, valgydami kartu su bendraklasiais, jautėsi geriau, nes nebuvo išskiriami iš kitų tarpo“.

Ministro patarėjos žodžiais, „kai kuriose mokyklose kilo tėvų iniciatyvos tęsti bendrą vaikų maitinimą, kai tokius pačius pietus valgo nemokamą maitinimą gaunantys vaikai ir vaikai, už kurių pietus sumoka tėvai“. „Džiaugtumės, jei ši iniciatyva būtų palaikoma ir plistų“, – sakė J.Ramonienė.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į savivaldybes, apskričių viršininkų administracijas bei Švietimo ir mokslo ministeriją, siūlydama mokyklų steigėjams papildyti mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkas. Tvarkose turėtų atsirasti nuostatos, suteikiančios teisę mokyklų savivaldos institucijoms priimti sprendimus, kuriais visiems pradinukams ir priešmokyklinukams būtų užtikrinta galimybė gauti maitinimą mokykloje, panaudojant valstybės biudžeto lėšas nepasiturinčių šeimų vaikų maitinimui ir už vaikų maitinimą išgalinčių susimokėti tėvų lėšas.

„Jeigu šeimos pajamos mokslo metais sumažėja, pavyzdžiui, netekus sutuoktinio ar vienam iš tėvų – darbo, dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis iš karto į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės Socialinės paramos skyrių, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvena, Socialinės paramos skyrių“, – sakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Paramos šeimai skyriaus vedėja Svetlana Kulpina. Prašymą-paraišką dėl mokinių nemokamo maitinimo galima pateikti ir mokyklos administracijai.