Mažeikių Ventos vidurinės mokyklos renovacijai 2,8 mln. Lt.

 

2009 m. balandžio 24 d. pasirašyta trišale sutartimi parama skirta Mažeikių Ventos  vidurinės mokyklos renovacijos projektui, kurio vertė – beveik 2,8 mln.  Lt .  2009 m. balandžio 30 d. tokiu pat trišaliu susitarimu skirta 3,76 mln. Lt Lt paramos lėšų projektui „Telšių Žemaitės dramos teatro, kultūros centro ir K.Praniauskaitės bibliotekos pastato renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą“. 


Finansavimas projektams įgyvendinti yra skiriamas kaip negrąžintina subsidija iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos programų (Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto) lėšų.  Savivaldybėms tai nekainuos nieko.

Trišales projektų finansavimo ir administravimo sutartis su pareiškėjais pasirašė Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), ir pareiškėjai  tapo  projektų vykdytojais.

Renovuojant Mažeikių Ventos vidurinę mokyklą, pastatas bus rekonstruojamas, atliekant šilumines charakteristikas pagerinančius darbus: keičiami langai ir  lauko durys,  apšiltinamos išorės sienos ir  stogo danga, stiklo blokeliai  dengiami  šilumos izoliaciniais skydais, kt. . Įgyvendinus projektą, bus sukurta higienos normų reikalavimus atitinkanti mokinių mokymosi bei ugdymo aplinka, padidintas mokyklos pastato šiluminės energijos  vartojimo efektyvumas, sutaupant  0,37 GWh šilumos energijos per metus.

Įgyvendinant Žemaitės dramos teatro, kultūros centro ir K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcijos projektą, bus atliekami darbai, didinantys šiluminės energijos vartojimo efektyvumą: keičiami langai, durys, apšiltinamos išorės sienos, stogas, grindys, rekonstruotos šildymo sistemos, šiluminis punktas, kt. Atlikus darbus, bus pagerintos  higienos ir komforto sąlygos viešosios paskirties pastate,  sutaupoma iki 0,22 GWh energijos per metus.

LVPA jau yra atlikusi dar vieno Telšių regiono projekto pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ – „Plungės lopšelio – darželio „Vyturėlis“ remontas ir renovacija, pagerinant pastato energetines charakteristikas“ vertinimą, projektas pripažintas tinkamu ir neilgai trukus finansavimas gali būti skirtas.

 

 

www.infomazeikiai.lt informacija.