4 mln. litų – pastotės rekonstrukcijai Mažeikiuose

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos paskirta komisija tinkama naudoti pripažino rekonstruotą „Miglos“ 110/10 kV transformatorių pastotę, tiekiančią elektros energiją Mažeikiams, pranešė bendrovė „Lietuvos energija“. Prieš ketverius metus pradėtas projektas vyko trimis etapais, bendra jo vertė – 4 mln. 150 tūkst. litų.


„Šiemet tai vienas didžiausių mūsų investicinių projektų šiame Vakarų Lietuvos regione“,– sakė AB „Lietuvos energija“ generalinio direktoriaus pavaduotojas perdavimo tinklo reikalams Vidmantas Grušas. Jo teigimu, šie atnaujinimai žymiai padidino elektros tiekimo patikimumą ir sumažino pastotės eksploatacines sąnaudas: dabar „Miglos“ pastotę bus galima valdyti nuotoliniu būdu iš „Lietuvos energijos“ dispečerinio centro.

Pastočių nuotoliniam valdymui reikalinga žymiai didesnių informacijos srautų perdavimo galimybė, todėl, drauge vykdant pastotės rekonstrukcijos darbus, nauju žaibosaugos lynu su šviesolaidiniu kabeliu buvo pakeista 12 kilometrų „Miglai“ priklausančios oro linijos senojo žaibosaugos lyno.

Pasak V. Grušo, senieji „Miglos“ elektros įrenginiai jau buvo techniškai nusidėvėję, dėl prastos drenažo sistemos pastotės teritorijoje nuolat kaupėsi vanduo. Pastotėje buvo atnaujinti visi pagrindiniai valdymo ir apsaugos bei ryšių įrenginiai, pastatytas naujas modulinis valdymo pultas, pakeisti visi 110 kV transformatorių pastotės įrenginiai.

Nuo 1967 m. eksploatuojama Klaipėdos skyriui priklausanti „Miglos“ TP tiekia elektros energiją didelei daliai Mažeikių miesto ir stambiems jo pramonės objektams, tarp jų – šiluminei elektrinei, vandentiekio ūkiui.

„Miglos“ pastotės rekonstrukcijos darbų rangovai  –  UAB A. Žilinskio ir Ko , subrangovas – AB „Empower“.

 

 

www.infomazeikiai.lt