Duomenys apie gyventojų pajamas ir išlaidas turi būti pateikti iki vasario 17 dienos

2009 m. vasario 11 d., Telšiai. Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Telšių AVMI), siekdama laiku gyventojams sugrąžinti pajamų mokesčio permokas bei užtikrinti sklandų Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) įstatymo įgyvendinimą, primena, kad tretieji asmenys (bankai, kompiuterių pardavėjai, gyvybės draudimo bendrovės, aukštojo mokslo įstaigos, ir t.t.) duomenis apie gyventojų 2008 metais patirtas išlaidas turi pateikti iki šių metų vasario 17 dienos. Iki tos pačios datos informaciją apie 2008 metais gyventojams išmokėtas išmokas bei iš jų išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį privalo pateikti mokesčius išskaičiuojantys asmenys, t.y. darbdaviai.

Telšių AVMI atkreipia dėmesį, kad gyventojai, praėjusiais metais pirkę kompiuterį, turėtų patys pasirūpinti, kad prekeiviai (parduotuvės) informuotų mokesčių inspekciją apie jų patirtas išlaidas. GPM permokos už pirktą kompiuterį bus grąžintos tik tada, kai VMI kompiuterių pardavėjai pateiks tikslius duomenis apie kompiuterių pirkėjus.
Telšių AVMI primena, kad paprasčiau ir greičiau informaciją apie gyventojų pajamas ir išlaidas darbdaviai ir tretieji asmenys gali pateikti naudodamiesi Elektronine deklaravimo sistema.
Daugiau informacijos galima gauti paskambinus trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 arba apsilankius VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

Duomenis apie gyventojų pajamas ir išlaidas turi pateikti:

Juridiniai asmenys, iš kurių nuolatiniai Lietuvos gyventojai 2008 metais įsigijo asmeninius kompiuterius su programine įranga ar jų elementus ir/arba interneto prieigą ir/arba interneto prieigai įrengti reikalingą įrangą;
Gyvybės draudimo bendrovės, kurioms nuolatiniai Lietuvos gyventojai 2008 metais mokėjo gyvybės draudimo įmokas;
Kredito įstaigos ir lizingo bendrovės, kurioms nuolatiniai Lietuvos gyventojai 2008 metais mokėjo palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti ar sumokėtas už gyvenamojo būsto lizingo (išperkamosios nuomos) palūkanas;
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondas ir kredito įstaigos, kurioms nuolatiniai Lietuvos gyventojai 2008 metais grąžino paskolas (jų dalis), skirtas studijų, kurių metu įgyjamas aukštasis išsilavinimas ir (ar) suteikiama kvalifikacija, apmokėjimui padengti;
Universitetai ir kolegijos, kurioms nuolatiniai Lietuvos gyventojai 2008 metais mokėjo  įmokas už studijas;
Lietuvos Respublikoje įregistruoti pensijų fondai, kuriems nuolatiniai Lietuvos gyventojai 2006 metais sumokėjo įmokas į papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus.