Mažeikiuose ir toliau didėja nedarbas

 Didėja darbo jėgos pasiūla

Per rugsėjo mėnesį į darbo biržą,  kreipėsi 590 asmenų, t. y. 22,4 proc. daugiau nei rugpjūčio mėn. Iš jų 567 registruoti bedarbiais (20,4 proc. daugiau nei rugpjūčio mėnesį). Per rugsėjo mėnesį  bedarbių įregistruota vyrų 55,0 proc. (312), t.y. 10 proc. vyrų įsiregistravo daugiau negu moterų.

 

Rugsėjo mėnesį  įsiregistravusių asmenų skaičiuje  iki 25 m. amžiaus sudarė 25,7 proc., vyresni nei 50 m. amžiaus –  16,8 proc. Įsiregistravisių bedarbių tarpe  28,6 proc. bedarbių neturėjo profesinio pasirengimo, niekur nedirbę –  14,1 proc.  

Nedarbas Mažeikių rajono  teritorijoje per rugsėjo mėn. padidėjo  0,2 procentinio punkto lyginant su praeitu mėnesiu.

 

Tarp įregistruotų  darbo biržoje 2009 m. spalio 1 d. bedarbių moterų buvo daugiau nei vyrų (atitinkamai 50,4 proc. ir  49,6 proc.), kas trečias bedarbis – vyresnis nei 50 m. amžiaus. 2009 m. rugsėjo 1 d. darbo biržoje registruoti buvo 5968 bedarbiai, tai yra 1,2 proc. daugiau negu prieš mėnesį ir trigubaii daugiau nei  2008 m. spalio 1 d. Bedarbių procentas  2009 m. spalio 1 d. sudarė 14,0 proc.  nuo Mažeikių rajono  darbingo amžiaus gyventojų, 10,1 procentiniais punktais daugiau nei 2008-10-01.  

 

Sumažėjo darbo jėgos paklausa

Per 2009 m. rugsėjo  mėnesį užregistruotos 294 naujos laisvos darbo vietos. Palyginus su praėjusiu  metų rugsėjo mėn. naujų laisvų darbo vietų užregistruota 15,7 proc. daugiau. Nuolatiniam darbui užregistruota 214 naujų laisvų darbo vieta 8 proc. mažiau nei praėjusį mėnesį, o terminuotam darbui – 51,9 proc.  daugiau nei rugsėjo mėnesį.

 

Įdarbinta mažiau bedarbių nei rugpjūčio mėn.

Per rugsėjo mėn. įdarbinti 300 bedarbių, t. y. 40 proc. daugiau  nei per rugsėjo mėn. Vyrų įdarbinta daugiau nei moterų. Pagal terminuotas darbo sutartis įdarbinti 80 asmenų, 3 kartus  daugiau lyginant su  praėjusiu  metų rugsėjo mėn. Tarp įdarbintųjų pagal neterminuotas darbo sutartis 63,7 proc. vyrų.

 

www.infomazeikiai.lt